Bergsøy Fotball HeimesideHjelpesida
#
Er det noko du lurer på når det gjeld Bergsoy.com så håper vi at denne hjelpesida kan være litt til hjelp.

Vi har delt inn nokre typiske problem inn i kapittel, trykk på linkane for å gå til det fyldige svaret.

 • 1.0 : Bergsoy.com informasjon
  - 1.1 : Hvorfor brukernamn og passord?
  - 1.2 : Hvordan få brukernamn og passord?
  - 1.3 : Brukernamn med Ø og Å?
  - 1.4 : Får ikkje ønska brukernamn?
  - 1.5 : Får ikkje logga inn?
  - 1.6 : Spam og usæriøse kommentarer
  - 1.7 : Å bruke innloggings-systemet : Add news og Edit news
  - 1.8 : Å bruke innloggings-systemet : Short story og Full story
  - 1.9 : Å legge et bilde inn i ei nyhet
  - 1.12 : Problem med å laste opp eit bilde
  - 1.10 : Å opprette ei ny nyhetsside (t.d miniknøtter eller lignande)
  - 1.11 : Informasjon om gjesteboka.

 • 2.0 : Kontakte webmaster

  NB! Hjelpeside som tek grundig føre seg det meste om brukernamn og passord er laga. Korleis få brukernamn og passord, korleis bruke det, korleis forandre på det en har oppretta, korleis legg til kommentarer, mm. Gå til denne sida her.  Bergsoy.com informasjon - Til toppen

  Bergsoy.com starta så smått 1.oktober 2002, og heimesida har berre vokse sidan den gong. Målet var og er i hovedsak å bevare historia til klubben, bevare gamle bilde, og totalt sett samle alt mulig om klubben på ei heimeside.

  Heimesida har forandra design fleire gongar, og vi har tatt vare på det meste av utviklinga. Ønsker du å sjå korleis heimesida såg ut i 2002, så har vi klart å bevart den slik at du kan sjå den her.

  Øvrig informasjon om Bergsoy.com, utviklinga, målsettningar og lignande finner du på sida OM Bergsøy Fotball Heimeside.  Hvorfor brukernamn og passord? - Til toppen

  Det er to grunnar til at en vil kunne trenge brukernamn og passord på Bergsoy.com.

  1) Fordi en vil ha tilgang til å skrive nyheter, foreksempel på A-lagets side, Juniorsida eller lignande.
  2) eller fordi en vil ha tilgang til å kommentere under nyhetene som andre har skreve.  Hvordan få brukernamn og passord? - Til toppen

  Om en vil ha tilgang til å skrive nyheter så må en kontakte webmaster. Webmaster vil da gi brukeren tilgang til å skrive nyheter, enten ved å lage et nytt brukernamn og passord, eller ved å oppgradere et brukernamn som berre har tilgang til å kommentere.

  Om en berre vil ha tilgang til å kommentere under nyhetene, så kan en sjølv opprette sitt eige valgfrie brukernamn og passord. Dette kan en raskt gjære på denne sida. En bruker deretter brukernamnet som navn når en skriver en kommentar, og deretter må en bekrefte kommentaren ved å taste inn passordet sitt.

  PS!: --> Hjelpeside som tek grundig føre seg alt om brukernamn, passord, innlegg av kommentarer etc.  Brukernamn med Ø og Å. - Til toppen

  Systemet taklar ikkje ø og å når en sjølv prøvar å opprette brukernamn og passord. Om en likevel føler et ønske om å ha et brukernamn med ø eller å så er dette mulig å få til, men da må en kontakte webmaster slik at han kan ordne dette.  Får ikkje ønska brukernamn? - Til toppen

  Det er ikkje mulig for to personar å ha samme brukernamn, så det er igrunnen "først til mølla"-prinsippet. Om du ikkje får laga til ditt eige fornamn så kan en kanskje ta en kombinasjon av fornamn og etternamn?  Får ikkje logga inn?. - Til toppen

  Det som ofte gjer at en ikkje får brukernamn og passord til å stemme er at en ikkje tenker over små og store bokstaver. Lager en et brukernamn med Arve, så kan en muligens ikkje skrive arve med liten A.

  En annan grunn til at du ikkje får kommentere/logge inn, kan være fordi brukernamnet ditt er fjerna eller at IP-adressa di er sperra på bakgrunn av dårlig oppførsel. Dette kan du lese meir om i punktet under "Spam og usæriøse kommentarer".  Spam og usæriøse kommentarer. - Til toppen

  Etter at vi krevde brukernamn og passord for å skrive kommentarer under nyhetene så håpar vi at vi hindrar den såkalla "spammen" samt endel av dei usæriøse kommentarane som har kome. Med Spam meinar eg egentlig en slags virus som ligg ute på internet og overfløymer åpne(/usikra) gjestebøker og forum med linkar og tekst som kan være av pornografisk art. Dette har vore stor prioritet å få vekk.

  Når det gjeld dei usæriøse kommentarane, som foreksempel at brukerar skriv under med falskt namn og seier uærlige ting (eller bannskap), så kan en aldri heilt gardere seg mot dette. Men, det er håpa at dette no vil bli mindre aktuelt.

  Merk at webmaster har full mulighet til å slette registrerte brukerar. Enda meir viktig er å vite at Webmaster har mulighet til å sperre IP-adresser. Merkar du at du ikkje lengre kan skrive kommentarar, så kan det hende at di IP-adresse har blitt sperra på bakgrunn av at nokon på den maskina har skreve noko som har vore veldig krenkande eller totalt meiningslaust. Når Webmaster tyr til slike skritt så er det ofte en god grunn bak.

  Merkar du at di IP-adresse har blitt sperra, så må du sende en epost til webmaster med ønske om at IP-adressa kan bli gjennåpna.  Å bruke innloggings-systemet : Add news og Edit news - Til toppen

  Oppe til høgre på heimesida har ein en "Logg inn"-funksjon. Alle med brukernamn og passord kan logge seg inn her, men det vil variere kva en har tilgang til alt etter kva webmaster har gitt deg tilgang til. Om du er begrenset til å berre kommentere nyheter, så kan du gå inn her for å endre passord om du vil.

  For dei som har tilgang til å skrive nyheter, så er det fleire ting å forholde seg til. vi tek det stegvis:

  "Add news" : Her trykker du når du vil skrive noko for å så legge det ut på ei eller anna side på Bergsoy.com. Sjå informasjonsbildet under.  "Edit news" : Her trykker du når du vil forandre/redigere eller slette noko du allereie har skreve. Når du trykker "Edit news" så vil du få opp ei liste med nyheter som du kan gå inn å endre på. Trykk på den nyheta som du vil endre tekst på, endre teksta, og gå deretter heilt ned på sida for å lagre endringane ved å trykke på knappen "save changes".

  Alternativt kan du slette heile nyheta ved å merke den av høgremargen etter du har trykt på "Edit news", og velg så "delete" i rullmenyen nede på sida før du trykker "Go".


  Å bruke innloggings-systemet : Short story og Full story - Til toppen

  Somregel skriver vi nyheter i det som kalles "short news" (på "add news"-sida), og da vises nyheta rett på sida vi legg den på. Heilt nede på sida finner du knappen "toggle full story". Trykk der så vil det kome opp ei ny tekstboks, det er denne vi kallar "full story". Bilde av knappen under:  Du har da to bokser du kan skrive tekst i.
  * Det du skriv i den øvste boksa (short story) er det som vil visast rett på siden. (Døme under)


  * Det du skriv i den nederste boksa (full story) er det som vil vise når en trykk på "les mer". (Døme under)  Denne funksjonen er ganske nyttig når en har ei lengre tekst å skrive, som til dømes et kampreferat. Ved å legge det meste av teksta inn i "les mer" (full story), så slepp en å overfylle hovedsida med den siste nyheta, og da blir det både ryddig og greit.


  Å legge et bilde inn i ei nyhet. - Til toppen

  Dette ser ikkje ut til å fungere slik det skal i nettlesaren Mozilla Firefox, men om du brukar Internet Explorer så KAN du få det til. Bruksanvisninga følger i to steg under.

  Steg 1) : Du har et bilde liggande på di datamaskin. Skal du legge dette inn på Bergsoy.com så må en passe på at størrelsen ikkje er meir enn 620 piksler i bredden. Om du opnar bildet i paintbrush (Paint), velger "Bilde --> Atributter" oppe på menyen, så får du vite kor mange piksler bildet er på. Vi viser et døme på bildet under, der vi har fått opp at bildet er 604 piksler i breidden, og dette er dermed godkjent og klart til steg 2.  Alternativt steg 1b) : Om bildet ditt er over 620 piksler i breidden så må en gjære bildet mindre. Da velger en "Bilde --> Strekk/forskyv" på menyen inne i Pain, og minskar bildet i %. Skal du halvere bildet så vil det seie at du tek 50% vassrett og 50% loddrett før du trykker ok. Forminsk heilt til bildet er under 620 piksler i bredden.

  Steg 2) : Over smiletegna (inne på både "add news" og "edit news") har en alternativet "insert image". Det er denne linken en må trykke på for å legge til det bildet som du har på datamaskina. Sjå bildeforklaringa under.  Om du no har trykt på bildenamnet 1.JPG, så vil bildet ha lagt seg inn i teksta. Du vil ikkje sjå bildet, men du ser da at denne koda har kome inn i teksta di:
  .

  Om du vil ha bildet lengre opp eller ned i teksta så kan du klippe ut heile linja og lime den inn en annan plass i teksta. Om du fortsatt er i tvil (stega over er litt gresk) over korleis du legger inn et bilde i nyheta, så kan du sende bildet til webmaster slik at han kan legge det inn når han får sjanse til det.


  Problemer med å laste opp et bilde. - Til toppen

  Det som ofte er problemet er at bildenamnet (namnet på bildefila di) inneheld ø,å,eller æ. Prøv å endre namn på bildet til noko som ikkje inneheld desse bokstavane, og prøv igjen.

  Døme: Et bilde som heiter "blågjengen.jpeg" går sikkert ikkje, mens blaagjengen.jpeg går sikkert.  Å opprette ei ny nyhetsside. - Til toppen

  Ingen problemer! Om du savnar at laget ditt har ei eiga side, så kan den bli oppretta ganske så raskt. Kravet er dog at nokon er villige til å oppdatere den. Vi har ingen krav på "så og så mange oppdateringar", men går det månadar og halvår uten å bli oppdatert så må en vurdere å ta bort sida, eventuelt endre namn på den og gi sida til nokre andre.

  Om du har en journalist-spire i deg så trenger det ikkje nødvendigvis være ei "lagside" som skal bli oppretta. Om du vil ha ei side som kallast "trenarens hjørne", "oppmannens synspunkt" eller lignande så er det mulig å prøve seg på. All aktivitet er god aktivitet (vel, iallfall nesten). Kontakt webmaster, så vil ei ny side bli ordna. Har du ikkje brukernamn og passord til å oppdatere ei slik side, så vil du kunne få det også.  Informasjon om gjesteboka. - Til toppen

  Gjesteboka er ikkje passordbeskytta. Det er greit å ha ein kommunikasjonskanal som er åpen for alle, både gjestar og daglige brukarar, slik at spørsmål kan bli både spurt og svart på uten hinder av passord eller lignande. Webmaster har brukernamn og passord til å gå inn og redigere eller slette innlegg om det skulle være nødvendig.  Kontakte webmaster - Til toppen

  Epost: rompestryk@hotmail.com eller steffenkvalsund@hotmail.com
  Telefon: 40280690

  Det er alltid kjekt å få mail, uansett kva den handlar om. Takker for all mail som kjem, både ris og ros som kan være med på å forbedre heimesida. Om du vil ha hjelp, brukernamn/passord, opprette ei ny side eller kva som helst, så nøl ikkje med å kontakte webmaster.