Kronerulling til KGB
#
Pengar må innsamlast

Kronerullingslistene er utlagde i skranken ved begge bankane i Fosnavåg.

Det har vore fin respons til Bergsøy IL Fotball si kronerulling til ny kunstgressbane ved Bergsøy Stadion, men framleis er der ein del av dei utbodne som ikkje har betalt inn sine bidrag. Vi vil oppmodne alle som er utbodne og alle interesserte om å betale inn. Det er også viktig at de byd ut 3 eller flere nye med tanke på best mogleg resultat. Kronerullingen er en viktig del av finansieringspakken til den nye kunstgressbanen, og alle innsamla midlar går uavkorta til dette føremålet. Kronerullingslistene er utlagde i skranken ved begge bankane i Fosnavåg, og pengane skal innbetalast til følgande adresse;

KUNSTGRAS
BIL FOTBALL
6090 FOSNAVÅG
Konto i Nordea Fosnavåg;
6566.05.35521
Konto i Sparebanken Møre;
3910.23.76386

★ Kampreferat med bilde
☆ Kampreferat uten bilde


Kampreferat
2010


2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1999

1996

1995

1994

1993
11.10.17: Arbeider med å få på plass mange Pravda.

30.03.17: Arbeider med sida "Info alle årstall". Gjer det mer oversiktlig ved å vise kva kampreferat som har bilder.

27.03.17: Kampreferat fra 2008 til 1980 skal fungere. Har lagt inn kampreferat fra 1988.

26.03.17: Kampreferata fra 2008 tilogmed 1995 passer nå inn i vårt design. Vi har også tatt fatt på årets sesong.

23.03.17: Vi har nå oppdatert bak tilogmed 1999 med det vi hadde før.
:: HISTORIKK.com ::