KGB planane er offentlige
#
Bergsøy skal få kunstgras

Om alt går etter planen vil Bergsøy innvie nyeanlegget til neste haust.

-"Det er planen vår, men vi er inne i ei svært tidlig fase, og må inn i den politiske prosessen for å ta dei nødvendige stega videre. Føresetnad er også at vi får spelemidlar neste år", sa Bjørn Otterlei.

Bjørn er leiar i fotballgruppa, og medlem i banenemda. Dei andre medlemmane er Leif-jon Hansen, Arvid Kvalsund, Hallvar Rusten, Gert Kvalsvik, Svein Johan Hansen, Sigurd Teige, Sindre Thorset, Andre Vågsholm og Fred Frantzen.

Onsdag hadde nemda møte med Herøy kommune, og Herøy stiller seg positive til planane, og vil ta sin del av kostnaden. Totale kostnader er beregna å vere 7,5 millioner kroner. Bergsøy håper på 2 millioner i spelemidler, som etter reglane også er maks de kan få. 2 millioner ønsker BIL å stille med sjølve, mens resten blir tillskot og lån. Planen er at Kommunen vil eige anlegget, mens Bergsøy leiger banen og svarer for drift og kostnader.
-"Vi ser fram til å få eit kunstgrasanlegg i Herøy. Det vil gi meir effektiv trening enn på ei hard grusbane vinterstid. Vi håper også på å ha bana fullfinasniert til hausten, slik at vi er innanfor fristen til å søke om spelemidler", seier Otterlei.

Nybana til Bergsøy IL er planlagt i sørenden av Bergsøy Stadion. Her regner banenemda at grunnarbeidet vil koste 2.5 millioner kroner. Kunstgrasdekket kjem på 4.5 millioner kroner. Til lys og Tribune er det rekna 0.5 millioner kroner.
Etter kommunens lovnader håper Bergsøy at BIL Stadion også vil bli oppgradert til å bli en brukandes stadion. Grasbana er i elendig forfatning, og vert karakterisert som en av de dårligste i regionen.
-"I tilknyttning til kunstgrasbanen vil det bli bygt ut nokre publikumsplasser. Det vil ikkje la seg gjere å bygge ei fullverdig tribune på nyeanlegget, og det er mellom grunane til at vi ønsker en oppgradering av den eksisterende grasbanen", sa Otterlei.
Info

7.Mai 1951 ble Bergsøy meldt inn i seriesystemet for fotball★ 227 kampreferat
☆ 158 kampreferat

11.10.17: Arbeider med å få på plass mange Pravda.

30.03.17: Arbeider med sida "Info alle årstall". Gjer det mer oversiktlig ved å vise kva kampreferat som har bilder.

27.03.17: Kampreferat fra 2008 til 1980 skal fungere. Har lagt inn kampreferat fra 1988.

26.03.17: Kampreferata fra 2008 tilogmed 1995 passer nå inn i vårt design. Vi har også tatt fatt på årets sesong.

23.03.17: Vi har nå oppdatert bak tilogmed 1999 med det vi hadde før.


:: HISTORIKK.com ::