Bergsøy bygger fotballhall
#
Bergsøy IL-Fotball bygger 7’er hall til 17,5 millioner

Målsettinga er oppstart i oktober og ferdig i april neste år.

Dette er et stort løft for klubben og spesielt i dagens situasjon der vi opplever en betydelig reduksjon i sponsorinntekter. Men klubben meiner at hall er helt nødvendig sidan fotball har blitt en heilårsidrett.

Finansiering er gjort gjennom

Herøy Kommune forskotterer moms og spillemidler 1,5 millionar i RDA midlar Sparebanken Møre sponsar med 1 million og langtidsfinansiering på inntil 2 millionar Resten planleggast finansiert gjennom oppsparte midlar og mange andre mindre sponsorer.

Namnet på hallen blir Fiskarhallen, namnet er en hæder til alle de flotte fiskefartøya og alle de dyktige og stolte fiskarane vi har i Herøy. Viktig argument er også at til bygging av hallen så er fiskerinæringen en avgjørande bidragsyter, det er innsamla i sponsormidler ca 1,5 millionar frå fiskebåt rederiene og leverandører til rederiene til nå. Hallen er fortsatt ikkje full finansiert men det er fleire som vurderer å være med, samt at det blir mulig for enkeltpersoner og familiar og bidra etter modell frå Fosnavåg Konserthus.

Det er fantastisk og drive en klubb i Herøy seier Daglig Leder Tom Beddari i en kommentar, vi ser at næringslivet og i dette tilfellet må vi spesielt nevne Sparebanken Møre ikkje bare bidrar til å skape lønnsomme og trygge arbeidsplasser i Herøy, men de ser nytten og bidrar vesentlig til å utvikle samfunnet. Bergsøy IL-Fotball har som visjon å «Gjære Herøy Kommune til en enda bedre plass å bu» og næringslivet ikkje bare hjelper oss, men de motiverer oss også enormt gjennom deira bidrag i denne jobben.

Fantastiske anlegg for framtida

Bergsøy IL Fotball vil etter bygging av hallen ha eit moderne og godt anlegg med i tillegg to kunstgrasbanar (11’er og 9’er), klubbhus og overbygd tribune. Klubben har når hallen er ferdig ha investert om lag 50 millionar i anlegg dei seinare åra, noko som ikkje hadde vore mogleg utan god støtte frå Herøy kommune og våre trufaste sponsorar. Gjelda vil på tross av dei betydelige investeringane ,sjølv etter at hallen er ferdig, være max 2 millionar, og målsettinga er at den skal bli enda mindre avhengig av korleis vi lykkes mot andre sponsorer. 


Kampreferat

Kampreferat info


Kampreferat som inneholder bilder


Godt kampreferat uten bilder

:: HISTORIKK.com ::