Kunstgras neste haust..
#
kunstgras-nemnda er klare til å velje entrepenør til den etterlengta kunstgrasbana.

No har en endelig forsert den byråkratiske hinderløypa med arkeologiske kartleggingar og lignande.

-"Vi har fått in anbod frå to attraktive aktørar. Når fristen for tilbydarane går ut idag vil vi velje ein entrepenør som vi vil innleie vidare forhandlingar med. Dermed ligg alt til rette for at vi skal kunne ha mulighet til å realisere prosjektet", seier ordførar Arnulf Goksøyr. Om prosessen vidare går etter planen har nemda tru på at den nye kunstgrasbana kan stå ferdig til neste haust.

Prosjektet har ei kostnadsramme på vel ti millioner kroner. Finansieringa er et felles løft mellom idrettsmiljøet sjølve, kommunen og ei rekkje private investorar. I tillegg ventar det spelemidler.

-"Vi har forventningar om at dei private investorane vil bidra til å sikre toppinvisteringa", seier ordføraren.


Info

5.juni 1951 var Heid fotballbane godkjent for seriespel★ 227 kampreferat
☆ 158 kampreferat

11.10.17: Arbeider med å få på plass mange Pravda.

30.03.17: Arbeider med sida "Info alle årstall". Gjer det mer oversiktlig ved å vise kva kampreferat som har bilder.

27.03.17: Kampreferat fra 2008 til 1980 skal fungere. Har lagt inn kampreferat fra 1988.

26.03.17: Kampreferata fra 2008 tilogmed 1995 passer nå inn i vårt design. Vi har også tatt fatt på årets sesong.

23.03.17: Vi har nå oppdatert bak tilogmed 1999 med det vi hadde før.


:: HISTORIKK.com ::