Bergsøy PDF-ArkivAvisutklipp - Fotballalbum
År Info
Link
1961/62
  Sesongene 1961 og 1962 (4,73mb)
  Last ned
1969
  Sesongen 1969 Del 1 (15,6mb)
  Last ned
1969
  Sesongen 1969 Del 2 (13,4mb)
  Last ned
1969
  Sesongen 1969 Del 3 (17,4mb)
  Last ned
1970
  Sesongen 1970 Del 1(26 mb)
  Last ned
1970
  Sesongen 1970 Del 2(64 mb)
  Last ned
1971
  Sesongen 1971 (15,5 mb)
  Last ned
1972
  Sesongen 1972 (27,8mb)
  Last ned
1973
  Sesongen 1973 (41,4mb)
  Last ned
1974
  Sesongen 1974 (41,1mb)
  Last ned
1975
  Sesongen 1975 (40,5mb)
  Last ned
1976
  Sesongen 1976 del 1 (49 mb)
  Last ned
1976
  Sesongen 1976 del 2 (35 mb)
  Last ned
1977
  Sesongen 1977 (53 mb)
  Last ned
1978
  Sesongen 1978 del 1(59 mb)
  Last ned
1978
  Sesongen 1978 del 2(50 mb)
  Last ned
1990-91
  Sesongane 1990-1991 (14,1mb)
  Last ned
1997
  Sesongen 1997 (52,4mb)
  Last ned
1980
  Avisutklipp: Feiring av opprykk 1980 (1,67mb)
  Last ned


Årsmeldingar og programblad
Dato Info
Link
1997
  Programbladet 1997   Last ned
1996
  Programbladet 1996   Last ned
1996
  Årsmeldingen 1996 i PDF   Last ned
1992
  Årsmeldingen 1992 i PDF   Last ned
1991
  Årsmeldingen 1991 i PDF   Last ned
1990
  Årsmeldingen 1990 i PDF   Last ned
1990
  Årsmeldingen Handball 1990 i PDF   Last ned
1990
  Årsmeldingen Friidrett 1990 i PDF   Last ned
1989
  Årsmeldingen 1989 i PDF   Last ned
1969/1970
  Årsmeldingen 1969/70 i PDF   Last ned
1968/1969
  Årsmeldingen 1968/69 i PDF   Last ned
1967/1968
  Årsmeldingen 1967/68 i PDF   Last ned
1966/1967
  Årsmeldingen 1966/67 i PDF   Last ned
1965/1966
  Årsmeldingen 1965/66 i PDF   Last ned
1964/1965
  Årsmeldingen 1964/65 i PDF   Last ned
1963/1964
  Årsmeldingen 1963/64 i PDF   Last ned
1962/1963
  Årsmeldingen 1962/63 i PDF   Last ned


PRAVDA
Dato Info
Link
1991
  Pravda 1991   Last ned
1992
  Pravda 1992   Last ned
1993
  Pravda 1993   Last ned
1994
  Pravda 1994   Last ned
1995
  Pravda 1995   Last ned
1996
  Pravda 1996   Last ned

Kampreferat

Kampreferat info


Veldig fyldig kampreferat


Kampreferat som inneholder bilder


Godt kampreferat uten bilder

(Tom)
Lite info i kampreferat

:: HISTORIKK.com ::