Tekst og bilder:
Arvid Kvalsund sluttar
#Blomster for mangeårig innsats

Før kampen mot Ålesund 2 på Bergsøy Stadion sist fredag fekk oppmann Arvid Kvalsund overrekt ein vakker blomebukett som symbolsk takk for sin innsats som mangeårig oppmann for Bergsøy.

Det var fotballformann Terje Lima som overrekte blomebuketten. Men sjølv om den poppulære oppmannen no sluttar i oppmannjobben vil han framleis være aktiv i Bergsøy miljøet, men no som materialforvaltar og banemeister. Foto er av Arnstein Selvåg.


Info

Av BIL-pelarar som har spelt for Hødd kan vi nemne Knut Teige, Bjørn Prytz, Lars Ivar Moldskred, Oddmund Vaagsholm, Rune Frantsen, Steffen Moltu og Ander Vaagen.★ 227 kampreferat
☆ 158 kampreferat

11.10.17: Arbeider med å få på plass mange Pravda.

30.03.17: Arbeider med sida "Info alle årstall". Gjer det mer oversiktlig ved å vise kva kampreferat som har bilder.

27.03.17: Kampreferat fra 2008 til 1980 skal fungere. Har lagt inn kampreferat fra 1988.

26.03.17: Kampreferata fra 2008 tilogmed 1995 passer nå inn i vårt design. Vi har også tatt fatt på årets sesong.

23.03.17: Vi har nå oppdatert bak tilogmed 1999 med det vi hadde før.


:: HISTORIKK.com ::