Historikk

sq-sample19

FRAMSIDA
Historikk.com
Velkommen til Historikk.com

Vi har delt heimesida inn i kategorier.

Klubbhistorie (Hovedside)
Fotball spesifikke sider (Røde)
Handball spesifikke sider (Gule)
Friidrett og Øvrig sport (Grønne)

Oversikt: Historikk.com Sideoversikt

Statistikk : EXELFIL 2021 August (4 MB)

BIL's første møtebok


Fotball:
Bergsøys gamle testament

Bergsøy ble grunnlagt i 1944, og referatet fra møtet ble nedskrevet i en møtebok som inneholder alle møtereferat den første tiårsperioden fra dannelsen i 1944 og frem til 1954.

I Bergsøysammenheng må dette kalles det gamle testamentet.

Mathias Pettersen oppbevarte boken i mange år. I 2017 fikk historikk.com boken for å bevare den videre. Den ble scannet og tatt vare på før den på 75 års festen til Bergsøy IL i februar 2020 ble overlevert tilbake til Bergsøy IL sitt eige.

Oversikt takket være Johs Wike

Takket være Johs Wike som har gjennomført den store jobben ved å "oversette" bokens håndskrift til maskinskrift er det blitt mulig å få denne gode oversikten som finnes på denne siden.Den første møtebok: Scannet

Den første møteboken kan du lese her i sin orginale utførelse. Nedenfor finner du pdf-filene etter scanningen.

Dato
Møteboken: Scannet i PDF-format
PDF:
 
Bergsøy første møtebok i PDF-format.(53 MB)
Danninga av klubben: 4.oktober 1944

Den 4. oktober i 1944 blev der på "Bergshall" avholdt konstituerende møte for dannelse av en idrettsforening på Bergsøya. Møtet var sammenkalt av herrer Andreas Sævik og Andreas Lied. Tilstede var foruten innbyderne: Ole Karlsen, Sverre Leine, Helge Pettersen, Arne Hjelmesth, Peder Vorren, Krstoffer Kvalsvik, Kåre Velsvik, Peder Hopen, Gudmund Leikanger, Mads Kleiven, erling Stenersen, John Kopperstad, Norvald Vågsholm, Knut Nilsen, Olav Dypvik, Petter V. Pettersen, Alf Vinge, Håkon Pettersen, Mathias Leine, Gerh. Pedersen, Astor V. Pettersen, Håkon Hansen, Mindor Reite, Per Pedersen, Noris Pettersen, Steinar Stenersen og Olander Brekke.

Herr Andreas Sævik ga først en kort orientering om det forberedende arbeide for dannelsen av en idrettsforening og formål med samme. Foreningen fekk navnet "Bergsøy turn og atletklubb", og kom til å omfatte: Gymnastikk, turning og bosksing.

Samtlige tilstedeværende meldte seg som medlemmer og betalte medlemskontingent som ble fastsatt til kr 3,- pr kvartal. Derfra gjekk man over til valg av syre, som fikk følgende sammensetning:

Andreas Sævik, formann
Andreas Lied, nestformann
Peder P. Worren, sekretær
Kåre Velsvik, kasserer
Noris Pettersen, materialforvalter
Som revisor ble valgt herr Håkon Hansen.

Øvelsedagene blev henlagt til hver mandag og fredag kl 8.30 presis. Første øvelse dag var fredag 6.oktober -44. Man drøftet så forskjellig i forbindelse med starten og øvelsene etc.

Man blev enig om å be herr Andreas Sævik påta seg vervet som instruktør og leder av Bergsøy turn- og atletklubb. Det sa han seg villig til direkte.

Møtet sluttStyremøte 5.oktober 1944

Styremøte for Begsøy turn- og atletklubb (BTA) blev avholdt torsdag den 5.okt.- 44 på hybelen til herr Andreas Lied.

Saker som blev drøftet:

Sak 1. Anskaffelse av turnapparater:

Man blev enig om å henvende seg til formannen i Bergsøy frilynde ungdomslag. Herr Karl Vike om å få leige apparatene som tilhørte det tidligere turnlaget mot en rimelig godtgjørelse.

Sak 2. Utarbeidelse av lover

Man blev enig om å henvende seg til styret for det gamle turnlaget og få en kopi av lovene for dette.

Sak 3. Anskaffelse av instruktørbøker etc.

Man blev enige om å henvende seg til styret i det gamle turnlaget om å få deres instruktørbøker.Styremøte 13.oktober 1944

13.oktober blev der i tilknytning til øvelsene av holdt medlemsmøte klubben. Disse saker forelå til behandling:

Sak 1. Begrensning av medlemstallet

Vedtak : Medlemstall ubegrenset

Sak 2. Aldersgrense for opptakelse av medlemmer

Vedtak: for å bli medlem må en ha fylt 16 år.

Sak 3. Valg av varamenn

Vedtak: Blev utsatt til senere på grunn av dårlig frammøte.Styremøte 17.oktober 1944

17. oktober blev det avholdt styremøte for klubben på hybelen til Andreas Lied, av styret var frammøte undertegnede.

Saker som var opp til drøftelse:

Sak 1. Behandling av brev fra Bergsøy frilynde ungdomslag, om leige av hus og betingelser og som blev enstemmig vedtatt.

Det blev skrevet til styret i Bergsøy fril. ungdomslag og innbydde dei til felles møte for videre behandling av møtetider - dager etc.

Møtet hevet kl 24.

Peder P. WorrenTrening 20.oktober 1944

20. oktober blev det avholdt vanlig trening på Bergshall fra kl 6.30 til 8.30.

Frammøte var dårlig, da det var for tidlig på kvelden. Da klokka var 8.20 kom styret for Bergsøy Arbeiderforening og innbaud til felles diskusjon, da de hadde hørt at Bergsøy turn- og atletklubb ville flytte ut på "Høgtun". Det vart en livlig diskusjon grunnet syret i klubben hadde akseptert tilbudet fra Bergsøy fri. ungdomslag. Styret for Arbeiderforeningen lovet å hjelpe oss å få tak i ringer, svingstang, matte, hoppekasse, berre vi ville være der. Vi vedtok ingenting, da vi senere skulle på Høgtun til felles styremøte med Bergsøy fril. ungdomslag.

Peder P. WorrenStyremøte 12.november 1944

12. november blev der avholdt styremøte for BTA

av styret var disse til stede, Andreas Sævik, Andreas Lied, Peder Worren, Kåre Velsvik, og Math. Leine som varaman.

Disse saker forelå til behandling:

Sak 1. Leie av øvelselokaler.

Vedtak: Det blev avtalt å skrive til Bergsøy fri. Ungdomslag, hvor i der blev gitt avkall på vår søknad om leie av Høgtun.

Sak 2. Man drøftet deretter forskjellig i forbindelse med en påtenkt medlemsfest.

Møtet slutt.

Peder P. WorrenTrening 22.januar 1945

På treninga 22.januar vart det av framlegg fra herr Sævik diskutert om å arrangere et skirenn. Rennet skulle omfatte langren og hopprenn. Det vart stort flertall for et slikt foretagende da det vart første gang noe slikt skulle foregå her.

Rennet vart bestemt til å holdes søndag den 4.2 hvis været var slik at det kunne gå an. Hvor løypa for langrennet skulle gå skulle vi senere stikke ut, samt hvor vi kunne finne en laglig bakke for hopp. Det vart pålagt hver enkelt å have augo med seg med seg og komme med framlegg så skulle det vel bli en råd med hoppbakke og. Det vart bestemt å dele rennet opp i grupper frå 12 til 15 år og 15 til 17 og 17 til 20 år og over 20 år samt legge ut lister både på Eggesbønes og i Vågen så alle som ville kunne få anledning til å tegne seg. Når det galdt premier kom, herr Sævik med framlegg om at vi skulle forsøke å få Aurvoll til å lage diplomer som vi skulle dele ut til de som var best.

Treningen sluttTrening 28.januar 1945

28. januar skulle det være vanlig trening at me då var så få som møtte opp at vi bestemte oss at vi skulle ta oss en tur i måneskinnet og se oss om vi ikke kunne finne en laglig plass for hoppbakke. En foreslo at vi skulle gå ut i Skarabakken og sjå om ikke det skulle la seg gjøre å lage hoppbakken på marka til Johs. Pettersen. Vi gikk så der ut til hele gjengen og vi kom då til at med mykje arbeid så skulle vi vel få til en liten bakke.

Vi var då avhengig av at vi fekk ta ned garen til Jacobsen og Pettersen for å få tilrenn til hoppet, og det skulle vi snakke med dem om. vi vart samde om at mandag 29.1 skulle alle som kunne måte opp i Skarabakken å ta til å lage til bakken, viss det ordna seg med at vi fekk lov til å ta ned garen.29.januar 1945

29.januar møtte det en hel del av klubben opp i Skarabakken med hever sin spade og gikk løs, for det hadde ordna seg med at vi skulle få ta ned garen, mot at vi skulle ha den opp igjen. Vi gikk løs med å lage til nedslaget for hoppet og det gjekk merkelig fint ennå så lite snø som det var, men det var interesse blant dem som var der så det gikk med liv og lyst. Vi fikk låne oss en to tre trillebårer så når klokka var 12 hadde vi fått i sammen en hel dunge snø, men ennå var det meget igjen. Vi bestemte å møtes kvelden etter igjen de som kunne.1.februar 1945

1. februar møtte atter en heil gjeng opp med sine spader for å ta siste hand over verket, vi heldt då på til kokka var over ett, og då var vi mestå ferdig. Sævik lovet då og få med seg en gjeng og ta siste hand over verket laurdag ettermiddag, og då få finjustert bakken samtidig.

Det vart oppslege plakater om rennet likså om hva tid rennet skulle gå av stabelen. Så var det å laga lummer til deltagerne. Vi vart samde om å få Nils Lied til å male nr. på hvite pappstykker då det ikke var tale om å få i tøy til slike, nummerne skulle vi feste på brøstet til hver deltaker. langrennet skulle gå av stabelen søndag føremiddag, men vi måtte møte opp om morgenen i 9 halv 10 tida for å gå opp løypa samt merke henne opp. 1945Skirenn 4.oktober 1945

4. februar opprant med fin fint vær da vårt første skirenn skulle gå av stabelen - heia, heia, heia! Klokka hal ti møttes møtte vi en hel gjeng for å gå opp løypa samt for å merke henne opp. Vi bestemte oss for å starte ved Bergshall samt ha innspurten der. Løypa skulle følgje veien fram li langhaugen så skulle ho gå opp etter marka hos Mathias Myklebust opp om garen der og fram i Storebakken til Joakim Myklebust, og over garen der ned bakken, så vidare fram gjennom veien til Toftestøa nedgjennom veien til Taklo så framover forbi sykehuset, forbi gamlehjemmet og vidare over vatnet inni i Sivertvika og opp gjennom Grusholvegen og gjennom gjerde som går til Elsebø og så vidare opp gjennom fjellsida til skokanen og ned igjen der og så ut over Lillebøen og til Bergshall.

Då vi kom til Bergshall var det møtt opp en hel del folk. Det viste seg å stor interesse blant folket. Vi gjekk inn på Bergshall og ordna med tegningsliste og trakk lodd om hem som skulle starte først. Rennet blev oppdelt i grupper. Det var fra 12 til 15 år, 15 til 17, 17 til 20 og over 20 år. Vi ordna det slik at dei som var i yngste gruppa, 12-15 år, skulle starte først, så starta vi etter som vi trakk nummer.

Dommere var Andr. Tollås, Nils Lied og Kåre Velsvik som skriver. (I følgje Astor Petterssen var og Alf Voldsund med i rennledelsen).Resultatet blev forholdsvis godt etter som det var første gang at nokon herfra deltok i et langrenn.

Den som blev best var herr Andreas Sævik med en tid av 25 m og 28 s. deretter blev A. Pettersen tid 31m 01 s. så Finn Voldnes tid 30m og 14 s, så Nils Grønhaug ti 30m 45s. så Peder Worren 30 m 45 s. så var det Per Pedersen 31 m 17 s, så Harald Myklebust 31 m 24 s. så Leif Garvik 31 m 59 s, så Norleif Huldal tid 32 m 28 s. så Ingv. Sommerseth tid 32 m 29 s. så Elias Hansen, tid 32 m 45 s. så Odd Sjåstad 32 m 54 s. så Henrik Emhjellen 32 m 59 s. så Kr. Myklebust tid 34 m 28 s. tid 33 m 01 s. så Anders Voldnes tid 33 m 28 s. så Per Pettersen tid 33 m 29 s. så Magnus Myklebust 34 m o7 s. så Bertil Røren 34 m 24s. så Sverre Sjøgren 34 m 15 s. så Georg Gagnæs tid 35 m 07 s. så Gunnar Roksvåg 40 m 26 s. så Petter J. Pettersen 41 m 13 s. og så til slutt Håkon Solbakk tid 48 m 34 s.

Så var langrennet ferdig, og vi gjekk heim til middag for deretter å ta fatt på hopprennet kl. 3.

( Merknad fra J.W : Resultat etter inndeling i aldersgrupper

Senior (over 20 år):
1. Andreas Sævik 25,28
2. Nils Grønhaug 30,45
2. Peder Worren 30,45
4. Ingvar Sommerseth 32,29
5. Kristian Myklebust 33,01
6. Anders Voldnes 33,28

Junior (18 til 20 år):
1. Astor Pettersen 30,01
2. Finn Voldnes 30,14
3. Elias Hansen 32,45
4. Bertil Røren 34,24

Eldre gutar (16 og 17 år):
1. Per Pedersen 31,17
2. Odd Sjåstad 32,54
3. Per Pettersen 33,28

Yngre gutar (13 til 15 år):
1. Harald Myklebust 31,24
2. Leif Garvik 31,59
3. Norleif Huldal 32,28
4. Henrik Emhjellen 32,59
5. Magnus Myklebust 34,15
6. Sverre Sjøgren 34,45
7. Georg Gangnæs 35,07
8. Gunnar Roksvåg 40,26
9. Petter J. Pettersen 41,13
10. Håkon Solbakk 42.34


På ettermiddagen da hopprennet skulle gå av stabelen hadde det samla seg en hel masse med folk i Skarabakken og ellers i alle hus rundt i kring så det såg ut for at det var stor interesse. Været hadde forandret seg en del så føret var dårlig. Når vi skulle prøve hoppet viste det seg at det var uråd å komme seg over kulen. Vi laut derfor til å forlenge hoppet. Vi fekk tak i nokre tomkasser samt nokre fjølender så det gjekk fort å få i stand, ellers var tilrennet meget dårlig, så vi laut formelig renne slalåm før vi kom til hoppet, men ellers så var det no bra.

Vi delte hopprennet i grupper som i langrennet. Alle som skulle være med å hoppe trakk seg et nr. som han da starta etter. Vi hoppa først et prøvehopp så kom 2 hopp som blev skrevet og så et ekstra hopp til slutt. Det var mange som var uheldige og datt under dei hoppa som blev skrevet og en som braut skia i nedslaget da han hoppa helt ned i svokka.

Resultat blev som nr 1 Peder Worren med en lengde på 24 meter til sammen, så Leif Pettersen med 22 m og så Nils Grønhaug med 21,5 m så Bjarne Frantsen med 20,5 m, så Odd Sjåstad og Norleif Huldal begge med 14 m så Henrik Emhjellen, med 12 m. Alle disse sto begge hoppa. Så kommer dei som var uheldig og falt. Det var Eivind Myklebust som hadde dagens lengste hopp, men var uheldig og braut skia i nedslaget. Det var et hopp på 15,5 m, så var det Andr. Sævik og Astor Pettersen , Finn Voldnes, Idar Voldnes, Sverre Sjøgren, Eivind Siem, Hans Almestad, Oddvar Pettersen, Per Pettrersen, Leif Garvik, Harald Myklebust og Sverre Myrhol. Disse er ikke oppsatt etter lengden på hoppa. Det var 20 stk. som tok del. 9 stk av gruppa i 12-15 år, 3 stk i gruppe 15-17 år, 4 stk i gruppe 17-20 år og 3 stk 20 til 30 år og en i gruppa over 30 år. Ja så var Bergsøyas første skirenn ferdig.

( Merknad fra J.W : Resultat etter inndeling i aldersgrupper

1. Peder Worren, senior
2. Leif K. Pettersen, junior
3. Nils Grønhaug, senior
4. Bjarne Frantsen, senior
5. Odd Sjåstad, eldre gutar
6. Norleif Huldal, yngre gutar
7. Henrik Emhjellen, yngre gutar)

Dommere var Nils Lid, Andr, Tollås og Kåre Velsvik som skriver. Diplom vil bli utdelt ved en senere anledning.

Peder P. WorrenGeneralforsamling 24.mai 1945

24. mai blev det holt konstituerende generalforsamling på Bergshall for Bergsøy turn og altletklub. Av styret var undertegnede til stede. Saker som var framme til behandling:

Sak 1. Forandring av navn

Vedtak: Da klubben kom til å omfatte så mange idrettsgrener blev det besluttet å forandre navnet. Navnet blev etter avstemning bestemt til å forandres til Fosnavåg Idrettsforening.

Sak 2. Idrettsplass

Vedtak: Det blev vedtatt å skrive til Fosnavåg Byggekommune om at dem måtte ekspropriere den idrettsplass som dei hadde eksproprieringsrett på, da det ellers ville bli umulig for oss å få nogen likare plass.

Sak 3. Innmeldelse av idrettslaget til Idrettsforbundet

Vedtak: Der blev vedtatt å skrive til forbundet og melde inn laget og oppgi medlemstall og ellers forespørre om der var anledning til få tilskott på idrettsplass samt om det var mulig å skaffe oss noget materiell for videre trening, så som fotball, fotballsko, drakter o.m.m.

Peder P. WorrenStyremøte 30.mai 1945

30. mai blev det holdt styremøte for Bergsøy turn og atletklubb på hybelen til Sævik. Alle i styret var til stede.

Sak 1. Innmeldelse til idrettsforbundet

Vedtak: Der blev besluttet å skrive et brev til kretsens idrettstyre i Ålesund med innmeldelse v klubben under navet Bergsøy idrettslag, da vi mente at Fosnavåg idrettsforening ville så splittelse blant ungdommen på øya. Laget blev innmeldt med ca 60 medlemmer.

Peder P. WorrenFolkemøte 10.juni 1945

10. juni blev der holdt folkemøte på Bergshall angående kjøp av idrettsbane til Bergsøy idrettslag, sant innmeldelse av medlemmer. Det var myra ved Bergshall som var tiltenkt at skulle bli stadion for heile øya.

Der var oppmøtt en masse folk både frå Berge, Eggesbønes og Fosnavåg. Herr Sævik ga en utgreiing angående forskjellig innen idrett. Så gjekk vi over til tegning av medlemmer. Det blev innmeldt 67 stykker, det var mesteparten fra Fosnavåg og Myklebust. Alle fa berge stakk av, grunnen dertil veit vi ikke. Det gjekk gikk rykte om at de ville begynne på bane for seg selv, men det var ikke bekreftet.

Peder P. WorrenEkstraordinær generalforsamling 27.juni 1945

27. juni blev det holdt ekstraordinær generalforsamling på Bergshall for Bergsøy idrettslag. Saker som var opp til behandling:

Banevalg

Det var nemlig 2 alternativ vi hadde å velge mellom - en i Huldalen som er utteken til idrettsplass av Fosnavåg Byggekomune og godkjent av departementet og så ved Bergshall.

Kåre Velsvik ga en utgreiing angående forskjellig vedrørende begge baneprosjekt. Det låg slik an at ved Bergshall fikk man ikke kjøpe godvillig så man måte i tilfelle gå til ekspropriasjon. Derimot i Huldalen fekk man kjøpe. Vi gjekk over til å diskutere angående begge baneprosjekte. Der var mange som sa sin mening. Mange ville at vanen skulle ligge ved Bergshall da det for ettertiden ville ha så store fordeler fram for Huldalen. Andre side (ville) på død og makt at ho skulle ligge i Huldalen.

Vi gjekk så til over til avstemning. Vi delte ut lapper så alle hadde anledning til å skrive. Bergshall fikk 64 mot Huldalen 61 stenner.

Der ble også anledning til å melde seg inni klubben.

Møtet slutt.

Peder P.WorrenMøte 2.juli 1945

2. juli blev der av holdt omframt møte på Bergshall. Av styret var det tilstede herr Kåre Velsvik og Noris Pettersen og Peder Worren samt Andreas Sævik.

Saker som var framme til behandling:

Sak 1. Valg av nytt styre, da det gamle ville gå på grunn av uenighet for bane ? skuld. Sævik ga en orientering angående hvordan styret hadde arbeidet og dei vansker man hadde kjempa med angående banekjøp.

Det ble bestemt at det gamle styret skulle stå og fekk då fullmakt til å ordne med kjøpet av banen. Der blei og besluttet å sende skriftlig henvendelse til idrettslaget Heid om de ville være med å bygge bane ved Bergshall ellers var det berre å kjøpe i Huldalen og take til med opparbeidelsen. Brevet til Heid blev skrevet på møtet og opplest og vedtatt, og en av medlemmene skulle bringe det hin dagen mot en kvittering for mottagelsen.

Møtet hevet.

Peder Worren sekretærStyremøte 16.september 1945

16. september blev der avholdt styremøte for Bergsøy idrettslag. Tilstede var herr Andreas Lied , Kåre Welsvik og Peder Worren, som varamann var herr Ingvard Sommerseth.

Saker som var til behandling:

Sak 1. Henvendelse fra Sp. Kl. Herd, Ålesund om å delta i kretsmesterskap i friidrett.

Vedtak: styret såg seg ikke i stand til å delta i påtenkte arrangement.

Sak 2. Innbydelse til å delta som arrangør av fredsmarsjen 1945.

Vedtak: Man aksepterer tilbudet og besluttet å henlegge arrangementet til søndag 30. September 1945. Alt i forbindelse med arrangementet vil bli kunngjort i Vestlandsnytt.

Sak 3. Idrettsbanespørsmålet

Vedtak: Herr Leif andreasen var til stede, men man kom ikke til noen enighet med han som det blev utsatt til senere.

Møte hevet.

Peder P. WorrenMedlemsmøte 7.oktober 1945

7. oktober blev der avholdt medlemsmøte i Bergsøy idrettslag. Av styret var tilstede herr Kåre Velsvik, Noris Pettersen, og Peder Worren.

Saker som var til behandling:

Sak 1. Inntegning av medlemmer og fastsettelse av kontingent.

Vedtak: Der blev besluttet å sette årskontingenten til kr. 4 pr. år.

Sak 2. Utsending av representanter til idrettskretsting i Ålesund til den 2.11.-45.

Vedtak: Kåre Velsvik fikk i oppdrag å være til stede der.

Sak 3. Oppnevning av representant til å ta seg av idrettsmerkeprøver.

Vedtak: Herr Nils Lied vart valgt til å ta seg av det.

Møtet hevet.

Peder P. WorrenÅrsmøte 21.desember 1945

21. desember ble det holdt årsmøte i Bergsøy idrettslag. Det var frammøtt ca. 60 medlemmer. Kåre Velsvik som har fungert som formann den tid formannen og nestformannen har vært fraværende, ledet møtet. Innledningsvis berørte han i korte trekk de store omveltningene som hadde funnet sted i 1945 - ute i verden som her hjemme i Norge, og som ga oss vår fritid tilbake. Han nevnte også den takknemlighetsgjeld vi står i til de som kjempet og falt for å frigjøre vårt fedreland.

Videre minte han om en av lagets medlemmer, Gudmund Leikanger, som omkom i høst og tegnet i velvalgte ord et vakkert billede av avdøde. Hans minne ble av forsamlingen tilkjennegitt ved ett minutts stillhet.

Års- og driftsberetning ble referert. Denne viste at der i regnskapsåret 1944-45 som strekker seg fra stiftelsedagen 4. oktober -44 og ut september -45 har vært avholdt 7 styremøter og 2 medlemsmøter og 3 ekstraordinære generalforsamlinger. Av viktige saker som har vært behandlet kan nevenes idrettsbanespørsmålet. Idrettsplassen i Huldalen er innkjøpt og grøftingen unnagjort. På vårparten skal arbeidet fortsette og hvis medlemmene blir hjemme og gjør seg ferdig med sitt pliktarbeid skulle der være godt håp om å få banen ferdig i løpet av sommeren. Av arrangementer er det i år avviklet et skirenn, det første på Bergsøya. Videre har det vært avviklet fotballkamper hvor fotballspillere innen BIL har innbrakt seg store fortjenester. Arrangementet av Fredsmarsjen 1945 vil være vel kjent og skal ikke her berøres nærmere. Revidert regnskap blev opplest. Dette viste at man pr 30.09 -45 disponerte over et ikke anvendt overskudd på kr. 3140,72. Dette tall er sendere betraktelig forhøyet. Den økonomiske stillingen er bra, men ikke bra nok til å dekke de store beløp som må til for å få idrettsbanen ferdig. Regneskap og årsberetning blev enstemmig godkjent.

I påvente av lovene for idrettslag fra Norges Idrettsforbund var lover for laget ikke tidligere vedtatt. Idrettsforbundets forslag til lover forelå og blev vedtatt med følgende forandringer:

§ 5. Årsmøte sammenkalles med 8 dagers varsel ved bekjentgjørelse i pressen og ved oppslag. Framlegg som skal behandles på årsmøte må være fremkommet til styret 2 to dager før årsmøte.
§ 6. Ekstraordinær generalforsamling sammenkalles med 2 to dagers varsel.

Man skulde så gå over til valg, men beklageligvis gikk lyset. Det ble bestemt at møtet skulle fortsette 23. des. 1945. Denne dag tas møte til kl 21.30. Frammøte var dårlig. Men blev ening om å velge nytt styre blant dem som var fraværende. Disse blev valgt:

Andreas Sævik, formann
Arthur Fransen, nestformann
Peder Worren, kasserer
Nils Lied, sekretær
Noris Pettersen
Varamann:
Gerh. Pedersen
Norvald Vågsholm
Olaf Hestholm
Herlaug Solem
Mads Kvalsvik
Kåre Velsvik som bestemt nektet gjenvalg, sa seg villig til å fungere som revisor sammen med Andr. Tollås.

Styret i dameklubben fikk følgende sammensetning:
Tulla Paulsen, formann
Randi Bostad
Kjellaug Almestad
Varamenn:
Gina Brekke, Hjørdis Huldal, Alie Gjerde,
Møte slutt.Styremøte 9.januar 1946

9.januar blev det holdt styremøte i Bergsøy idrettslag.

Tilstede var:

Andreas Sævik, Peder Worren og Nils Lied av det nye styret. Som varamenn for Arth. Fransen og Noris Pettersen som var fraværende møtte Gerh. Pedersen og Herlaug Solem. Av det gamle styre møtte Andr.Lied og Kåre Velsvik.

Disse sakene blev behandlet:

Sak 1. Skrivelse fra Bergsøy arbeiderforening vedrørende våransøknad av 31.12 f.å. om leie av Bergshall påtenkt kaneval.

Vedtak: skrivelsen blev avvist på grunn av hærverk på Bergshall nyttårsnatten og for hvilket vi blev gjort ansvarlig. Skrivelsen blev nøye gjennomgått og besvart.

Sak 2. En del skrivelser blev referert, men blev ikke gjenstand for vedtak.

Sak 3. Ad. innmeldelse i særforbund.

Vedtak: Det blev besluttet å melde laget inn i Norges Fotballforbund, Norges Friidrettsforbund og Turn- og gymnastikkforbindet.

Møtet slutt.

Nils Lied, sekr. ? februar blev det holdt styremøte i Bergsøy idrettslag. Frammøtte var Peder Worren, Nils Lied, Noris Petteresen og K. Velsvik. Det ble pålagt sekretæren å sørge for innmelding i Sunnmøre fotballkrets, samt innmelding sant innmelding av fargelagt draktskjema for godkjenning. Til formann for BIL`s fotballklubb ble valgt Peder Worren og til sekretær og oppmann for samme, Jostein Rånes. Møtet hevet. Nils Lied, sekr.Styremøte 27.april 1946

27. april blev det holdt styremøte i Bergsøy idrettslag. Nøtet tok til kl 7, og frammøtte var: Peder Worren, Nils Lied, Arthur Fransen og som rådgivende, Kåre Velsvik.

Det besluttes å sette i gang sprengingsarbeid på banen i Huldalen. Arbeidsformann Frans Fransen var i den anledning innkalt for konferanse om arbeidet, eventuelt med leie av hans kompressor. Avtalen med Frans Fransen gikk ut på følgende: Frans Fransen holder 5 (seg selv medregnet) som hver skal ha kr 2.00 pr. time, pluss 5 øre pr. time i formannstillegg. Dertil holder han kompressor og leie for denne er kr 6,00 pr. time. Dene er i drift. Frans Fransen skal betale driftsutgiftene vedrørende kompressoren.

Det forelå skriv fra Norges Gangforbund om arrangement av Folkemarsjen 1946.

Vedtak: man fandt ikke å kunne påta dette i år, på grunn av det dårlige utbytte av fredsmarsjen i 1945.

Møte hevet Nils Lied, sekr.Medlemsmøte 29.april 1946

29.april blev det holdt medlemsmøte i BIL. Frammøte var ca 25 medlemmer. Formannen opplyste om at der var kommet klage om fotballtrening i utrengsmål på skuleplassen. Han mente at der var nok med 2 kvelder for veka då vi nu måtte sette alt inn på å benytte fritiden til opparbeidelse av bane og det var medlemmene stort sett enig i. Der var flere innlegg i dette høve og de fleste var enig med N.L om å ta plikt arbeid samtidig med Frans Fransens arbeidsgjeng med kompressor. Et forslag fra form. Peder Worren om at hver medlem skal binde seg til 100 timer plikt arbeid blev vedtatt med flertall. De som ikke selv hadde anledning til å arbeide kulle leie en person i sitt sted for kr 1,50 pr. timefor de som va over 17 år og kr. 1,00 pr. time for de som var under 17 år. De som er over 17 år kan bare leie en som er over 17 år og di som er under 17 år. Der skal alltid være en lagets medlemmer til stede på arbeidsplassen for kontroll.

Etter tilsagn fra A. Fransen blev der tiltenkt å holde en tilstelling til inntekt for laget om tre uker. Han pekte ut de av medlemmene som skulle ordne med program til arrangementet.

Møte slutt.

Nils Lied sekr.Medlemsmøte 22.juni 1946

22.juni blev det holdt medlemsmøte i BIL på Høgtun. Der var frammøtt ca 40 medlemmer. Referat fra forige møte ble opplest og godtatt.

Formannen, Peder Worren, gav en redegjørelse for lagets økonomiske stilling i forbindelse med opparbeidelse av banen. Det viser seg at vi mangler en masse penger. Med hensyn til banelån så har våre eventuelle kausjonister slått vrangsiden ut og ordinære pantobligasjonslån kan vi ikke få uten først å ha utbetalt kjøpesummen for banen slik at vi har heftelse frå skjøte. Det kommunale tilskuddet er lik null, med mindre banen er godkjent av idrettsforbundet, og for å få en slik godkjenning må vi sikre oss et tillegg av 25 meter i banens lengderetning, innkjøpt av de samme grunneierne. Der er en viss mulighet for at dette kan la seg ordne, men det vil trekke i langdrag og vi trenger penger øyeblikkelig. En forespørsel fra mondrad Paulsen om muligheten for å skaffe penger til innløsning av kjøpesummen av banen, resulterte i et forslag fra formannen at alle medlemmene skal betale 100 kroner som et rentefritt lån til laget. N. Lied kom med forslag om en ordning med en slags lotterilån på lignende måte som blev benyttet i sin tid ved byggingen av Bergshall. Disse forslagene blev av forsamlingen diskutert på bred basis og man kom til enighet om å forsøke å oppta midlertidige hos enkeltpersoner, både av lagets medlemmer og andre, på store eller små beløp etter evne, mot å utstede lånebevis for rentefrie, uprioriterte lån som blir tilbakebetalt prosentvis etter hvert som lagets økonomi tillater det.

Da den inntektstilstelling som var tiltenkt på forige møte av forskjellige grunner ikke var blitt noe av, blev man enig om å forsøke en ny siden om tre uker. Herlaug Solem, Jostein Råne, Otto Fransen og Sverre Leine blev valgt til å ordne med arrangementet.

Møtet slutt kl 11

Nils Lied sekr.Ekstraordinært årsmøte 21.oktober 1946

21.oktober. I samsvar med lagets lover blev det berammet ekstraordinært årsmøte i Bergsøy idrettslag den 21/10 1946. Det var mangelfullt frammøtet, men da dette var fjerde gang medlemmene var sammenkalt, til ekstraordinært årsmøte, fant de tilstedeværende styremedlemmene det forsvarlig å holde møtet.

Årsberetningen ot regnskapet ble opplest og enstemmig godkjent. Man gikk så over til valg.

Etter valg mellom flere forslag blev det ved avstemning vedtatt et styre bestående av :

Peder Worren . formann
Ingvar Sommerseth
Monrad Paulsen
Andreas Lied
Oluf Arnesen

Varamenn:
Arthur Fransen
Knut Knutsen
Nils Lied

Peder Worren gav en redegjørelse for planene med det viere arbeidet i laget, som i korthet gikk ut på et medlemmene nu må gjøre hva de evner til å forsere arbeidet til fullførelse av idrettsbanen.

Dette årsmøtet er foregått i lovlige former i henhold til lagets lover, og de tilstedeværende medlemmene godtar dette med sine underskrifter. Høgtun den 21/10 1946.

Peder Worren, Jarle Brekke, K.velsvik, Nils Lied, sekr., Eivind Siem, Gunnar Roksvåg, Monrad Paulsen, Thorvald Voldsund, A. Hessveith?, Per Sundnes, Norleif Huldal, Arth. Fransen, Norleif Igesund, Kåre Myklebust, Andr.Lied, Petter Pedersen, Bjarne Løfoll, Jens Gjerde, Kåre Karlsen, Håkon Igesund.Styremøte 27.oktober 1946

27.oktober ble det innkalt til styremøte for Begsøy idrettslag. Av styret var disse til stede:

P.Worren, Andr. Lied, I. Sommerseth og Olaf Arnesen.

Saker til behandling:

1. Valg av kasserer, skriver samt nestformann.

Vedtak: Til kasserer ble valgt Andreas Lied, skriver Ingvar Sommersth og nestformann Oluf Arnesen.

2. Lån av kr 10.000,- i Sunnmøre Fiskeri og Handelsbank mot første prioritet i banen.

Vedtak: det blev bestemt å oppta lånet og forsøke å betale av litt på kjøpesummen og få arbeid i gang på banen snarest. Ordning av papir (skjøte) på banen ble på lagt formannen å snakke med Sande om.

Møte slutt

Peder Worren, Andr. Lied, Alf Arnesen, Ingvar Sommerseth.Medlemsmøte 30.oktober 1946

30. oktober blev det avholdt avholdt medlemsmøte i BIL. Møtet tok til kl. 22 og blev ledet av formannen. Saker som var til behandling:

Sake 1. Medlemsfest

Vedtak: det blev beslutet å holde fest lørdag 9. November. Der blev drøftet på hvilken måte fesen skulle avholdes. Festen blev bestemt å være bare for medlemmer. For å få festen så hyggelig som mulig var der noen av medlemmene som sa seg villig til å skaffe småbord for serveringen.

Sak 2. Valg av resvisorer:

Vedtak: K.Welsvik og A. Tollås blev gjenvalgt.

Sak 3. Styre til Dameklubben:

Vedtak. Av flere forslag blev disse valgt:

Ingvarda Dimmen
Anny Myklebust
Tulla Paulsen

Vara:
Kjellaug Almestad
Karoline Dypvik
Møte slutt.
I Sommerseth
sekr.Medlemsfest 8.november 1946

8.november blev der avholdt medlemsfest for BIL på Høgtun. Huset var i den anledning festlig pyntet, og rundt salen var det plassert småbord for å gjøre det så festlig som mulig.

Fra kjøkkenet blev servert forfriskninger av både vått og tørt etter ønske. Festen begynte kl 21 og blev ledet av formannen Peder Woren som ønsket alle velkommen. Siden så vekslet programmet med dans og oppvisning ,og festen var i alle deler vellykket.. festkomiteen skal ha all ære for festen, de hadde arrangert alt godt.

Festen slutt kl 2.

I S sekr.Generalforsamling 25.juni 1947

25.juni blev der avholdt ekstraordinær generalforsamling i BIL. tilstede var ca 50 medlemmer.

Til behandling forelå :

Sak 1. Fullmakt til styret til å oppta lån i anledning kjøp av opparbeidelse av idrettsbane. Etter at formannen Peder Worren hadde gitt en redegjørelse i sakens anledning blev følgende forslag enstemmig vedtatt:

Styret gis herved fullmakt til å oppta lån i Søndmøre fiskeri- og handelsbank, Fosnavåg.

Lånets størrelse maksimum

Kr 15000,- femten tusen.

Sak 1. Valg av banenemnd til å lede og attestere arbeidet.

Vedtak: Disse blev valgt: Frantz Frantzsen, Otto Frantzen, Elias Hansen, Alf Myklebust, Jostein Rånes og Petter Pedersen.

Møte slutt.

I S sekr.Styremøte 14.oktober 1947

14.oktober. Bergsøy idrettslag holdt styremøte på Høgtun. Søndag 14.10 kl 6 for overtakelse av bøker, papirer og saker og ting fra det gamle styret, som var representert ved Peder Worren. Tilstede var hele det nyvalgte styret av saker som var behandlet er følgende:

Sak 1. Det blev foretatt valg kasserer og sekretær som fekk følgende utfall:

Kasserer Jostein Rånes

Sekretær Andreas Lied

Sak 2. Der blev besluttet å sende den resterende kontingent til Norges Idrettsforbund som bestod av 1. og 2. halvår av 1947.

Sak 3. Der blev bestemt å søke om kurs til trening og gymnastikk på Bergshall. Erik Løfoll blev uttatt til å stå for treningen dersom det går i orden med hus.

Møtet sluttet kl 8.

Andr. Lied Sekr.Årsmøte 15.oktober 1947

Årsmøte i Bergsøy idrettslag 1947 blev avholdt onsdag 15. oktober.

Det var frammøtt ca 40 medlemmer. Formannen Peder Worren åpnet med å gi en redgjørelse om arbeidet i året som gikk. Og likeledes en gjennomgåelse av regnskapet og den finansielle tilstanden. Vi gikk der etter over til valg av nytt styre, det første var formann. Det kom inn flere forslag : Erik Løfoll, Norvald Vågsholm, Arthur Frantzen og Knut O. Knutsen.

Norvald Vogsholm, blev valgt med 23 stemmer, Erik Løfoll, A. Frantzen 2 og K.O. Knutsen 1 stemme. Formann blev således Norvald Vogsholm,

Nestformann Erik Løfoll

Styremedlemmer Jens Gjerde, Jostein rånes, Andreas Lied,

Maramenn Arthur Frantzen og Knut O. Knutsen

Videre blev det valgt meterialforvalter: Thorvald Voldsund

Oppmann Kondrad Gjerde

Banenemnd: Arthur Frantzen, Bjarne Botn, Bjarne Løfoll, Konrad Gjerde, Jens Gjerde.

Det blev også bestemt å holde den årlige medlemsfest og til festkomite blev valgt:

Per Sundnes, per Huldal, Gerh. Pedersen, Knut Igesund, Kåre M. Torgersen, Reidun Roksvåg, Liv Sjåstad, Kjellaug Myklebust, Bergljot Myrhol og Else Karin Sande.

Møte slutt kl 10.15

Andreas Lied sekr.Møte for dametroppen 23.oktober 1947

23.oktober blev der holdt møte for Dametroppen i Bergsøy idrettslag. Tilstede var ca 20 damer. Der blev foretatt valg av nytt styre, som fikk følgende oppsetning:

Formann: Karoline Dypvik

Styremedlemmer: Reidun Roksvåg, Karoline Paulsen, Kari Rånes

Varamedlemmer: Ingrid solhaug, Anne Mari Stenersen og Elly Sørdal

Deretter blev det diskutert om den før nevnte medlemsfest og i tillegg den før valgte komite blev valgt Aslaug Myrhol, elly sørdal, Anne Mari Steneresen.

Deretter blev det bestemt at Peder Woren skulde forsette som trener og instruktør. Og videre at to damer skulde være ansvarlig for at det blev støvet av gulvet på Høgtun etter før hver trening.

Andr. Lied, sekr

1.november blev der avholdt medlemsfest i Bergsøy idrettslag på Høgtun.

Festen tok til kl 20, som før bestemt og der var satt opp langbord rundt salen for eventuel bevertning som heller ikke lot vente på seg. Man kunne få kjøpt smørbrød, kaker og brus utover hele kvelden. Bevertningen blev forestått av den nylig hjemvendte kokk, mr Kristoffer Kvalsvik (Toppen) som la for dagen en fremragende evne kelner og vært. Og kjøkkenets "koldjomfruer" fortjener også den største kompliment.

Videre så var der finfin musikk ved "Bassars" og dermed rikelig anledning til en svingom for festens "svinglystne" deltakere.

Så av egen erfaring og ellers ved gallup-prøver hos festen samtidig hos festens samtlige deltakere.

Andr. Lied

sekr.Årsmøte 17.oktober 1948

17. oktober. Årsmøte på Høgtun .

Den 17. oktober 1948 blev der avholdt årsmøte på Høgtun. Der blev fortatt opplesning av regnskapet og godkjent. Det blev opplest årsmelding. Videre blev der fortatt saken med med Konrad Gjerde for hans opptreden. Forsamlingen stemte med styrets forslag med utstenging av laget i 1 år.

Valgt blev følgende:

Formann, Peder Worren
Nestformann, Jostein Rånes

I styret ellers:
Elias Hansen
Ingvar Sommersth
Kåre Botn

Varamenn:
Kåre Velsvik
Nils Paulsen
Revisor: Nils Lied
Gerh. Pedersen

Valg til oppmann blev valgt: Oskar Tronstad

Til materialforvalter blev valgt Petter Pedersen

Banenemnd:

Harald Botn, Herlaug Soleim, Oddmund Igesund, Gerh. Pedersen, Paul Zahl.

Det blev besluttet å holde en medlemsfest som banenemnda skal ta seg av. Instruktør for trening på Bergshall blev valgt Olav Hestholm.

Der blev sunget 1 - 2 vereset av Mellom bakkar og berg.

Tilstede var 40 medlemmer.

Jostein Rånes (ref)Styremøte 22.oktober 1948

22.oktober styremøte for Bergsøy idrettslag vart halde hos Peder Worren.

Av styret var tilstades:

Elias Hansen, Kåre Botn, Jostein Rånes, Peder Worren og varamann Nils Paulsen.

Desse saker vart handsama:

Skriv etter Norges Idrettskalender

Søknad på Bergshall til trening for vinteren.

Diskusjon om den vidare utarbeiding av idrettsbanen. Møte slutt kl 23.10

Kåre Botn, skrivar

Elias Hansen (sign), Peder Worren (sign), Nils Paulsen (sign), Jostein Rånes (sign).Møte 5.november 1948

5.november. Styret for Bergsøy idrettslag samla til møte.

Tilstades var: Peder Worren, Jostein Rånes, Kåre Botn, Elis Hansen og varamann Nils Paulsen.

Saker til handsaming:

Søknad frå Jostein Haugen, Volda om leige av luftgevær dagene 3.-4. des. 1948.

Søknad til styret for Bergshall som leige av huset 3., 4., og 5.desmber 1948 til marknad og fest.

Etter muntleg forslag frå Nils Lied om å støtte Bergshorn med eit beløp på 250,- etter marknaden, for hans assistanse. Etter dislulsjon fan me ut at det ville verte for mykje for oss. Me beslutta derfor at Bergshorn kunne vere representert må marknaden med 2-3 (lodd)bøker for eiga rekning.

Møte slutt kl 8.20

Kåre Botn, skrivar, Peder Worren (sign), Jostein Rånes (sign), Elias Hansen (sign) og Nils Paulsen (sign).Styremøte 16.november 1948

16.november. Styremøte for Bergsøy idrettslag vart halde hos Peder Worren.

Tilstades var: Peder Worren, Ingvar Sommersath, Jostein Rånes, Kåre Botn og Elias Hansen.

Saker til handsaming:

Skriv til Herøy kommune angående utbetaling av løyvingar til idrettsanlegg. Styret protesterar mot at Heid får tildelt heile løyvinga, slik som det vart beslutta på eit møte mellom Heid, BIL og Albert Tronstad frå Herøy kommunale idrettsnemnd.

Jostein Rånes, Peder Worren, Kåre Botn, Ingvar Sommarseth og Elias Hansen.Styremøte 28.februar 1949

28.februar. Styremøte for Bergsøy idrettslag vart halde hos Peder Worren. Tilstade var Peder Worren, Jostein Råne, E. Hansen, I. Sommerseth og Kåre Botn.

Saker til handsaming:

Søknad ti Sunnmøre fiskeri- og handelsbank om lån av kr 5000,-. I tilfelle kausjon stilte samtlige styremedlemmer seg som kausjonistar. Vidare vart A. Tronstad (Herøy kommunale idrettsnemnd) oppmoda om å skrive til Norges Idrettsforbund og høyre kor det låg an for eit lån, i tilfelle BIL skulle ha bruk for meir pengar i komande sesong.

Kåre Botn, skrivar, Elias Hansen, Jostein Rånes, Ingvar Sommerseth, Peder Worren.Styremøte 5.juli 1949

5.juli. Styremøte for Bergsøy idrettslag vart halde hos Jostein Rånes.

Til stade var : Peder Worren. Ingvar Sommerseth, Jostein Rånes, Elias Hansen og Kåre Botn. Elles var Alb. Tronstad frå Herøy kommune, idrettslaget og Frans Fransen tilstades. Saker til handsaming:

Sak 1. Det vart eit ordskifte om tippepengane som er tildelt Herøy kommune. Alle var einige om at me skulle sette alt inn på å få dei 2000 kr. som er tildelt Heid. I tilfelle dette ikkje er mulig forlanger BIL at deling av det kommunale tilskot på kr.7000 vert omattgjort. Som kjent fekk Heid tildelt det heile tilskott frå Herøy kommune på vilkår av at dei ikkje kunne gjere krav på meir stønad frå stat og kommune, før BIL og Leikong il hadde fått prosentvis like mykje.

Sak 2. Overenskomst med Frans Fransen om det vidare arbeid på stadion. Arbeidet skal setjast i gang snarast mulig med ein arbeidsgjeng på 8 mann. Frans Fransen gjorde eit lite overslag og kom til at med dei midlane laget hadde til rådigheit kunne han arbeide ca. 13 veker med ein gjeng på 8 mann. Og p den tid skulle in greie mykje av planlegde utfyllinga av treningsanlegg på 100 x 50 m.

Jostein Rånes, Kåre Botn, I. Sommerseth, Peder Worren.Styremøte8.september 1949

8.september. Styremøte for BIL vart halde hos Jostein Rånes. Tilstades var J.Rånes, P.Worren, I. Sommerseth og K. Boten.

Saker til handsaming:

Komunale tilskot og statsløyvingar.

Det var eit ordskifte om det kommunale tilskotet som Heid har fått tildelt. Styret besluttet å sende inne prostest til Herøy herredstyre, der det vart kravt at tilskotet til Heid vart omgjort då Heid ikkje har halde den avtalen som dei og BIL vart einige om i fjor.

Kåre Botn, Jostein Rånes, Peder Worren, Ingvar Sommerseth.Medlemsmøte 16.september 1949

16. september. Medlemsmøte på Høgtun. Tilstades var ca 15 medlemer, eit dårleg frammøte som viser at størsteparten av medlemmane har ingen interesse av lagets arbeid og eksistens, då dei legg for dagen en likgyldigheit som grenser til det utrulege. Møtet var samankalla med tanke på ein marknad som må haldast i nærmaste framtid. Alle som var til stades var einige om at dette måtte skje i ein viss vart, skulle ikkje arbeidet med stadion stogge. Desse vart valde til å ordne med marknaden og festen:

Innkjøpsgjeng: Kåre Botn, Gerh. Pedersen, Paul Zahl, Oddmund Igesund og Nils Paulsen.

Programkomite: Bjarne Løfoll, Gunnar Roksvåg, Frans Frantsen, Bertil Røren og Odd Sjåstad.

Kåre Botn (sekr).Årsmøte 19.oktober 1949

19. oktober. Årsmøte for Bergsøy idrettslag vart halde på Høgtun 19.10.-49.

Tilstades var ca. 45 medlemar.

Møtet tok til med at Peder Worren las opp årsberetninga. Der var en merknad og det var at det halde for lite medlemsmøter. Elias Hansen las opp rekneskapet. Ingen hadde noko å bemerke. Ein gikk so over til valg. Det nye styre vart soleis:

Peder Worren, formann, Jostein Rånes, nestf., Elias Hanse, Kåre Botn, Frans G. Frantsen

Varamenn: Norvald Vågsholm, Otto Fransen og Nils Lied.

Revisorer: Nils Lied, Gerh. Pedersen med vara Liv Sjåstad og Kjellaug Myklebust

Oppmann i fotball: Petter K. Pettersen, Frans G. Frantsen

Oppmann i handball: Gunnar Roksvåg, Paul Zahl

Materialforvaltar: Petter Pedersen og Per Huldal

Banenemnd: Harald Botn, Herlaug Solheim, Gerh. Pedersen, Oddmund Igesund og Paul Zahl.

Styret for handballgruppa vart: Reidun Roksvåg, formann, Karoline Paulsen, nestf., Liv Pettersen, Liv Sjåstad og Kjellaug Myklebust.

Varamenn: Anny Myklebust, Hjørdis Myklebust og Bergljot Myrhol.

Desse vart valde for å hjelpe til med programmet på markedsfesten: Anny Myklebust, Aslaug Myrhol, Reidun Roksvåg og Elsi Brekke.

Festnemnd til medlemsfest: Norleif Huldal, Nils Paulsen, Harald Solbakk, Gunnar Roksvåg, Anny Myklebust, Hjørdis Myklebust, Kalla Paulsen og Elsi Brekke.

Kåre Botn,

sekr.Styremøte 16.januar 1950

16.januar 1950. Styremøte for BIL vart halde hos Peder Worren. Alle styremedlemmane var til stade.

Saker til handsaming:

Sak 1. Diskusjon angående ein korgafestmarknad og medlemsfest.

Vedtak: Det vart beslutta å halde ein merknad eller tivoli i februar, dato vart bestemt seinare. BIL og Bergsøy fril. u. Lag står som arrangør og deler inntaka. Vidare art det beslutta å halde ein korgafest etter marknaden. Medlemsfesten vert halden ein gong til våren.

Sak 2. Brev frå Sunnmøre Arbeidaravis der dei ville ha oppgåve over lagets eigedom og virksomhet.

Vedtak: Det vart beslutta å ikkje sende noko oppgåve.

Kåre Botn, Peder Worren, Elias Hansen, Frants Frantsen, Jostein Rånes.Styremøte 11.mars 1950

11. mars. Styremøte vart halde hjå Peder Worren. Alle styremedlemmane var til stades.

Sakliste:

Sak 1. Medlemsmøte

Vedtak: Det vart vedteke å halde medlemsfest på Høgtun den 25.3 d.å.

Sak 2. Lover for laget

Vedtak: det låg føre skriv frå Sunnmøre Idrettskrets om at det lovene våre ikkje var i orden og ikkje godkjende av NIF. Samtlege medlemar av styret trudde dette skulle vere i orden for lenge sidan, men for å få det heile ordna, vart det vedteke å skrive av lovene som vart godkjende på årsmøte den , og sende dei

Sak 3. Anlegget i Huldalen.

Vedtak: det vart diskutert att og fram om korleis ein skulle gå fram med omsyn til utbygging av bana, slik at ein til sommaren kan få areal til ein treningsplass. Kasseraren opplyste at renter og avdrag var betalt til utgangen av 1950 på samtlege lån, og at kasse synte ein disponibel sum på om lag kr, 1800,- alle styremedlemmane vart samde om at ein måtte setje alt inn på å få i stand ein treningsplass til sommaren. Formannen skulle røkje etter den laglegaste plassen å få sand frå, slik at ein kan få den første sandlasten snarast råd. Med omsyn til vidare utbygging av bana i år, vart ein samde om å nytte dei 3000 kr. som er tildelt av tippepengane. På same tid son måtte få i stand festar med program, slik at ein kunne sikre seg nok sand, og om det var råd å få inn litt til for vidare utbygging av bana.

Frans FransenStyremøte15.oktober 1950

15. oktober. Styremøte for Bergsøy idrettslag vart halde den 15.10.-50 hos Elias Hansen.

Til stades var: P. Worren, E. Hansen, K. Botn og N. Lied møtte som varamann.

Sakliste:

Sak 1. Søknad til Statens Idrettskontor om tippemidlar.

Vedtak: der vart sendt skriv til Idrettskontoret med fyldig redgjørelse for det arbeidet som har vore nedlagt på stadion i år. Me opplyste at me treng ca. kr 9000,- for å fullføre arbeidet etter kalkulasjonen.Årsmøte 18.oktober 1950

18.oktober. Årsmøte

Den 18.oktober 1950 vart det halde årsmøte på Høgtun. Til stades var om lag 40 medlemar.

Møtet tok til med at formannen Peder P. Worren las opp årsmeldinga. Dessutan vart søknaden som styret sende Sunnmøre idrettskrins om stønad av tippemidlar. Elias Hansen las so opp eit resyme av årsrekneskapen. Ingen hadde noko å merkje til denne.

Ein gikk so over til val. Formannen Peder P. Worren sa trass i fleire oppmodingar om å stå eit år til, få seg attval.

Det nye styret vart soleis:

Kåre Botn, formann, Norvald Vågsholm, nestformann.

Styremedlemar: Elias Hansen, Gerh. Pedersen og Arthur Fransen.

Som varamenn for styret vart desse valde: Finn Voldnes, Jens Gjerde og Leif Pettersen.

Revisorar: Nils Lied og Elias A. Røren.

Oppmann for fotball: Peder Worren med varamann Petter K. Petersen.

Banenemnd: Knut Knutsen, formann, dessutan vart desse valde i nemnda: Paul Zahl, Petter J. Pettersen, Harald Botn, Per Pettersen og knut Nilsen.

Instruktør for fotball: Erik Løfoll.

Instruktør for innandørs herregymnastikk: Trygve Kvalvåg.

Materialforvaltar: Sverre Botn.

Som styre for dametroppen vart desse valde: Reidun Roksvåg, formann, Sonja Melvær, nestformann. Til styremedlemar vart desse valde: Bergljot Myrhol, Liv Sjåstad og Kjellaug Myklebust.

Oppmann for damehandball: Sigmund Paulsen, Jan Vinge og Kåre Myklebust.

Instruktør for damehandball: Harald Solbakk.

Dessutan vart det diskutert korleis ein best skulle ta vare på høgtalaranlegget som idrettslaget no eig og disponerar. Som ansvarshavande for dette anlegget vart Oddmund Igesund vald. Nærare reglar med omsyn til disponering av dette anlegget, fekk det nye styret fullmakt til å setje opp.

Vidare på møtet vart det vart det diskutert detaljer omkring den tradisjonelle marknader. Det vart vedteke å skipe til marknaden som før om åra; fredags- og laurdagsmarknad, og sundag, fest med revyprogram. Til å arrangere program for festen vart dess valde: Gerh. Pedersen, formann, Dessutan Sonja Melver, Reidun Roksvåg, Rannveig Solbakken, Kristine Berge, Reidun Kvalsvik, Nils Pettersen, Inge Arnesen og Mads og Sverre Leine. Til å ordne med sjølve arrangementet for marknaden vart desse valde: Harald Solbakk, Norleif Huldal, Kåre Myklebust, Harald Botn, Oddmund Igesund og Sevrin Strand. Det vart vidare vedteke å halde ein medlemsfest før jul. Til å stå for denne vart desse valde: Norvald Vågsholm, Elias Hnsen, Paul Zahl, Norvald Brekke, Liv Pettersen, Kalla Paulsen, Kjellaug Myklebust og Liv Sjåstad.

Møteboka vart so opplese utan at nokon hadde nokon merknad.

Frans FransenStyremøte 3.juli 1951

3.juli -51. Styremøte i Bergsøy idrettslag hos Elias Hansen.

Til stade var: Kåre Botn (formann), Norvald Wågsholm (nestform.), Ellas Hansen (kasserar) og undertegnede.

Sak 1. Vi ble enige om å melde laget inn i Norges Fotballforbund (NFF) og Sunnmøre Fotballkrets (SFK) for å kunne få delta i 3. div. kamper frå høsten av. Alt var avhengig av om Heid`s bane ble godkjent (minstemål 90 x 45). Vi kune da i tilfelle få spille heimekampene på Heid`s bane.

Finn Voldnes (sekretær)Baneinspeksjon 5.juli 1951

5.juli -51. Ei banenemnd fra Sunnmøre Fotballkrets var i dag å kikka på Heid`s bane. Vi var i tvil om de ville godkjenne dekket på banen. Bana ble godkjent med noen små forandringer.

De så også på BIL`s bane i Huldalen, og hadde bare lovord å si om anlegget.

F:V:Innmelding i krets 7.juli 1951

7.juli -51. Formannen og undertegnede sendte i dag inn innmeldingsskjema for innmeldingen i krets og forbund (henholdsvis S.F og NFF).

Samtidig sendte vi inn forslag til drakt. Med hensyn til farger, fikk vi opplyst hos SFK at grunnet mange lag som nå er på Sunnmøre, er det for tiden ikke så mange farger å velge mellom. Vi ble enige om lysegrønn trøye med kvite mansjetter og blå bukse. Til reserve drakt benytter vi så blå bukse og kvite trøyer. Vi sendte også inn en tegning av BIL`s lagmerke. Vi valgte det merket som dametroppen bruker på sine handballdrakter og ble enige om å bruke dette som lagmerke. Det ble så besluttet å komme sammen med styret i Heid en av de første dager, for å drøfte spørsmålet ang. lån av Heid`s bane i tilf. divisj. kamper til høsten.

Finn Voldnes

(sekretær)Angående leige av Heid Juli 1951

Slutten av juli-51. Styret i BIL kom sammen med styret i Heid for å drøfte spørsmålet ang. leie av Heid`s bane i tilfelle 3.divisnons kamper til høsten.

Styret i Heid var blitt enige om at BIL måtte betale kr. 50,- pr. kamp og i tillegg til det merke opp bana til kvar kamp BIL skulle ha. Styret i BIL kunne ikke godta dette da det mest vanlige er at en betaler 15 % av billettinntektene ved leie av et annen lag`s bane, og eieren av bana besørger da oppmerking av banen. Det kom altså ikke til enighet om dette spørsmålet, så det blir altså ingen div. kamper dette år. I samme forbindelse kan nevnes at vårt innsendte forslag til drakt (se 7/7) ble godkjent av Sunnmøre Fotballkrets.

Finn Voldnes

(sekr.)Årsmøte 7.november 1951

7.november 1951. Årsmøte vart halde på Høgtun.

Møtet tok til med at formannen Kåre Botn las opp årsmelding. Rekneskapen vart opplesen og ingen hadde noko å merke til den. Formannen las deretter opp brev frå Norges Fotballforbund der laget er opptatt som medlem av forbundet. Brev frå Idrettsforbundet vart referert ad. lovendring i lovens § 12 etter heftet "Lov og Lovnommer" som var vedlagt.

Ad. høgtalaranlegget vart det vedteke at formannen er ansvarleg for det sammen med Oddmund Igesund.

Det kom forslag frå Frantz G. Frantzen om å opprette en foreining blant damegruppen. Det vart vedteke at Reidun Roksvåg tek seg av saka og får i stand eit møte.

Ein gjekk så over til val.

Det nye styret vart såleis:

Kåre Botn, formann
Peder P. Worren, nestformann
Styremedlemmar: Ingvar Sommerseth, Elias Hansen og Frantz G. Frantzen.
Varamenn: Finn Voldnes, Andreas Lied og Harald Botn.
Revisorar: N.H.Lied og Elias A. Røren.
Oppmann for fotball: Peder P. Worren.
Uttakingsnemda: Ingvar Sommerseth, Sigvald Hoggen og Petter K. Pettersen.
Banenemnd: Sverre Botn, formann, Ingvar Sommerseth, Jon Stenersen, Edmund Notø og Lodvar Larsen.
Instruktør for fotball:
Instruktør for innandørs herregymnastikk: Trygve Kvalvåg, Per Sundnes og Bjarne Botn.
Materialforvaltar: Sverre Botn.

Som styre for dametroppen vart desse valde: Reidun Roksvåg, form., Sonja Melvær, nestfom., styret: Karoline Paulsen, Anny Mykklebust og Bjørg Leikanger.

Oppmann handball damer: Karoline Paulsen.

Festnemnd for marknaden:

Per Pettersen, Harald Solbakk og Kåre Myklebust.

Til å ordne med innkjøp av varer til marknaden: Per Huldal, Eystein Botn, og Sevrin Strand. Det vert vidare vedteke å halde ein medlemsfest før jul. Til å stå for den, vert styret pålagd å ordne med den.

Møtet slutt

E.HansenStyremøte 9.november 1951

9. november -51. Styremøte ble holdt hos Elias Hansen. Til stede var, Kåre Botn, Peder P.Worren, Ingvar Sommerseth og Frantz G. Frantzen.

Det ble utferdiget søknad til Statens Ungdoms- og idrettskontor om stønad av tippemidlene.

Etter det kassereren opplyste et pr. dags dato ca. 800,- kroner disponible i kassa. Entreprenør Frantzen har sagt seg villig å arbeide ut arbeidsuken, kommende som slutter onsdag 14.mars. Videre har han sagt seg villig å vente med pengene som idrettslaget da eventuelt skylder han. Det ble vedtatt at formannen skulle underhandle med Frantz Frantzen å få han til å fortsette arbeidet ut kommende arbeidsuke, mot at en veistubb står igjen blir satt.

Enstemmig ble Elias Hansen valgt til kasserer og Frantz G. Frantzen til sekretær.

Videre ble det sendt skriv til idrettslaget Heid med anmodningom å skaffe en trener i fotball til kommende sesong.

Frantz G Frantzen, Elias Hansen, Peder P. Worren, Ingvar Sommerseth og Kåre Botn.Styremøte14.oktober 1952

14. oktober. Styremøte vart halde hjå Kåre Botn. Av styremedlemmane møtte: Kåre Botn, Peder Worren, Elias Hansen og Frantz G. Frantzen. Som varamann for Ingv. Sommerseth møtte Andreas Lied. Det låg føre skriv frå Bauge & Håland Tivoli, om å gå saman med idrettslaget om tivoli-arr. Under sildefisket 1953. Samtidig kune Elias Hansen opplyse at ein mann frå THD, Bergen, som også dreiv tivoliverksemd, var i Fosnavåg og ville gjerne skike liknande arrangement under komande sildesesong.

Det vart vedteke å skrive til Bergen, T.H.O. For å hente inn opplysningar om vilkår osv. før ein gav noko endeleg svar til den førstnemnde søknaden.

Frantz G. Frantzen sekr.Informasjon om året, 29.september 1952

Endelig kan "Stadion" benyttes til div. kampar.

Litt frå første åre.

Det er ikke vanlig at en fører inn i en møteprotokoll, resultat av forskjellige idrettsgrener. Men sesongen i år (1952), har vært en milepæl i BIL`s historie. Idrettsanlegget i Huldalen er ferdig til minstemål (ca 96 x 48 m). Dette lyktes takke være en iherdig innsats fra medlemmene side.

Fotballaget har spilt sine første kamper i 3. div. og med gledelig overraskende resultater. Av 8 kamper har laget vunnet hele 6. I skrivende stund står BIL på toppen i div., i poeng , ved siden av Vartdal som foreløpig på første plass på grunn av målresultat.

Første laget BIL stilte var dette frå mål til ytre venstre. Nils P. Nilsen, Nils V. Pettersen, Peder P. Worren, Sigmund Paulsen, John Ertesvåg, Ola Goksøyr, Knut Nilsen, Leif Tronstad, Sverre Botn.

Men det laget som vi for øyeblikket, dvs i dette første året regnes for å være det sterkeste BIL kan stille, er følgende.

Finn Voldnes, Nils V. Pettersen, Leif Pettersen, Sigmund Paulsen, John Ertesvåg, Peder P. Worren, Peter J. Pettersen, Erik Løfoll, Knut Nilsen, Ola Goksøyr, Sverre Botn. Det er denne lagoppstillingen som i årets kamper er blitt mest benyttet, og laget som har høstet mye laurbær. Tror ikke det blir ført noen fotballprotokoll, derfor denne lille orienteringen som kanskje kan være til opplysning og av interesse for senere lesere.- når det gjelder handballsesongen, har jentene våre hatt en vanskelig sesong, da de beste spillerne, som var med da laget vant kretsmesterskapet, er reist. Men jentene våre har likevel gjort en hederlig innsats i de kamper som er spilt. Laget som fortrinnsvis er blitt benyttet i år, er følgende: Anna Nilsen, Janny Hopen, Palma Leikanger, Lilly Flote, Jorun Leikanger, Grethe Solbakk, Liv Igesund og Bjørg Leikanger.

Som liten kuriositet kan nevnes at Egil Leikanger (13 år) på eget initiativ har reist til Ålesund på gutteidretsstemne og erobret både 1. og 2. premie i forskjellige idrettsgrener. Annen idrett av betydning, er ikke blitt drevet.

Fosnavåg 29/9 1952.

Frantz G. Frantzen

sekr.Årsmøte 22.oktober 1952

Årsmøte 22. oktober 1952.

Onsdag den 22. oktober ble det avholdt årsmøte på Høgtun. Møtet var utlyst i Vestlandsnytt og med oppslag. Møtet tok til ved at formannen Peder P. Worren (Kåre Botn var på militærtjeneste) las opp årsberetningen, og Elias Hansen gjorde rede for regneskapet. Både årsberetning og regnskap ble godkjent uten bemerkninger.

En gikk så over til valg. Kåre Botn hadde pr. brev bedt om å bli fritatt som formann.

Styret fikk denne sammensetningen:
Peder P. Worren, formann
Kåre Botn, nestformann
Elias Hansen, kasserer
Styremedlemmer ellers ble: Ingvar Sommerseth og Frantz G. Frantzen.
Varamenn: Harald Botn, N.H. Lied og Leif Petersen.
Oppmann fotball: Frantz G. Frantzen. Uttakingnemnd for fotball: Ingvar Sommerseth, Sigvald Hoggen og Nikolai Rånes.
Banenemnd: Sigmund Paulsen, formann. Jan Winge, nestformann. Dessuten: Paul Brekke, Kåre Arnesen og Harald Djupvik.
Materialforvalter: Sverre Botn, varamann Tor Sundnes.
Revisor: Jon Ertesvåg, Elias A. Røren.
Instruktører i fotball: Jon Ertesvåg og Sigmund Paulsen.
Instruktører for guttetroppen: Sigmund Paulsen og Sverre Botn.
Oppmann for guttetroppen: Petter K. Pettersen
Arkivar: Nils Lied
Styret for dametroppen: Liv Igesund, formann. Palma Leikanger, nestformann. Styremedlemmer: Bjørg Leikanger, Grethe Solbakk, Jorun Leikanger.
Oppmann for dametroppen: Karl Paulsen.
Instruktør for handball: Jan Winge.

Det ble dessuten bestemt at det en skal holde en medlemsfest på Høgtun i slutten av november. Til festnemnd ble valgt: Arthur Frantzen, formann. Dessuten Nils Pettersen, Karl Paulsen, Harald Botn, Josten Rånes, Lilly Flote, Liv Igesund, Grethe Solbakk og Bjørg Leikanger. Denne nemnda fikk fullmakt å ordene festen på billigste og beste måte.

Leif Pettersen gjorde oppmerksom på at en burde forsikre spillerne mot eventuelle skader. Kasserer Elias Hansen opplyste til dette at styret har vært i kontakt med forsikringsselskapet Vesta, og at samtlige spillere vil bli forsikret til våren.

Det ble framsatt ønske om innendørs gymnastikk til vinteren. Det ble i denne forbindelse pålagt styret å søke om leie av Høgtun. Møteboka ble så opplest uten at noen hadde noe å bemerke. Møte slutt. Frantz G. Frantzen (sekr.)Møte om klubbhus 26.oktober 1952

26.oktober var formannen Peder P. Worren, Elias Hansen og Frnantz G. Frantzen en tur på stadion å så på høvelig tomt til et midlertidig og provisorisk klubbhus, med to avdelinger, to dusjer og vannklosett. Det kan bli tale med tre alternativer. Ved nederst siden på banen; nedenfor Bernhard Roksvågs hus og neden Nikolai Rånes sitt nybygg. Eller langs bredsiden på banen mot Grønfjellet. I de to første alternativene kommer det påtenkte klubbhuset kloss an i gatelegemer i følgje reguleringskartet over Fosnavåg. Det er derfor lite trolig at Bygningsrådet vil tillate oss å bygge der. - Vi heftet oss der for med det tredje og sistnevnte alternativet. Her kan vi bygge 10 m bredet og utvide på lengda nærmest hvor langt vi vil.

Styret skal arbeid vidare med denne saka. - Samme dag ble søknad om tilskott av tippemidler sendt.

Frantz G. Frantzen (sekr)Styremøte 2.november 1952

2.november ble det holdt styremøte hos formannen Peder P. Worren. Av styremedlemmene foruten formannen, var Elias Hansen, Ingvar Sommerseth og Frantz G. Frantzen. Som varamann for Kåre Botn, møtte Harald Botn.

Det forelå brev frå T.H.O. Bergen angående et påtenkt tivoli under kommende sildesesong. T.H.O foreslår at vi tar imot tilbudet på prosentbasis av spilleinntektene. Det ble utferdiget et brev til T.H.O. der idrettslaget sier seg enig i ordningen med prosentbasis. Vidare skal laget sannsynligvis stille til disposisjon en kontrollkomite på 3 mann mot at disse får betaling. T.H.O. blir vider oppfordret til sende oss et utkast til kontrakt, og de andre detaljer ved arr. vil bli fastsatt senere.

Laget har i år benyttet kjelleren hos Bernhard Roksvåg til av- og på kledningsrom inder kamper i år. Formannen tok opp spørsmålet om en ikke burde gi fru roksvåg en viss gratiale for det ekstra arbeidet hun har hatt på grunn av dette. Det ble vedtatt å gi henne kr. 60,-

Det ble videre vedtatt å skrive til Herøy formannskap om hestestallene ved Ytre Herøy kirke er til salgs, og eventuelt innhente pristilbud. Vårt lag skal eventuelt benytte huset det det påtenkte klubbhuset. Møtet slutt.

Frantz G. FrantzenStyremøte 12.oktober 1953

12.oktober ble det holdt styremøte for Bergsøy idrettslag på verkstedet til Ingv. Sommersth. Av styret ver til stede, Peder Worren, Kåre Botn, Ingv. Sommerseth, Elias Hansen og Andr. Lied som varamann for Frantz G. Frantzen.

Saker som ble behandlet:

Drifts og årsberetning

Dessuten ble det diskutert mykje i forbindelse med den videre utbygging av banen.

Der blev også besluttet å påskjønne B. Roksvåg med kr. 60,- for lån av kjelleren. Det ble også diskutert mang andre saker. Møtet slutt.

Peder P. Worren.Årsmøte 14.oktober 1953

14. oktober 1953 ble det holdt årsmøte i BIL på Høgtun. Frammøtet var ganske godt, ca 50 av medlemmene.

Formannen Peder P. Worren begynte møtet med å ønske de tilstedeværende velkommen. Han ga videre en oversikt over kampene som var spilt i inneværende år (fotball og handball). Likså redegjorde han for det som var gjort på idrettsbana siste år. Årsberetningen ble så lest opp, og kassereren Elias Hansen gjorde så rede for regnskapet. Årsberetningen og regnskap ble godkjent uten bemerkningen.

Før en gikk over til valg ble man enige om at følgende paragraf heretter skulle gjelde ved styrevalg i BIL : "De 2 styremedlemmer av det gamle styret som sammenhengende har vært lengst i det gamle styret kan nekte gjenvalg, mens de øvrige 3 styremedlemmene ikke har adgang å nekte gjenvalg."

En gikk så over til valg av nytt styre.

Peder P. Worren og Kåre Botn, som etter den nye paragraffen kunne nekte gjenvalg, sa begge fra at de ikke ønsket gjenvalg.

Finn Voldnes ble valgt til formann. Harald Botn nestformann. Elias Hansen kasserer. Styremedlemmer ellers ble valgt. Ingvard Sommerseth og John Ertesvåg.

Varamenn: Nic Rånes, Knut Nilsen og Karl Paulsen.
Revisorer; Elias A. Røren og Petter Sperre.
Instruktører fotball: John Ertesvåg, Sigmund Paulsen og Sverre Botn.
Oppmann for fotball: Peder P. Worren og Karl Paulsen.
Uttakingsnemnd: Ingvar Sommerseth, Sigv. Hoggen og Nic Rånes.
Banenemnd: Nic Rånes, Paul Zahl, Jens Gjerde, Øystein Botn, Paul Brekke og Marton Roksvåg.
Material forvalter: Sverre Botn. Varamann: Thor Sundnes.
Arkivar: N H Lied.

Til representant til årsmøtet i Sunnmøre Fotballkrets i høst ble valgt Peder P. Worren, John Ertesvåg og Jostein Rånes.

Dametroppen:

Styret: Liv Igesund ble valgt til formann. Bjørg Leikanger, nestformann.
Styremedlemmer ellers: Grete Solbakk, Jorunn Leikanger og Norunn Roksvåg.
Oppmann for dametr. Karl Paulsen
Materialforvalter: Norunn Roksvåg
Instruktør for dametr. Ingvald Stenersen

Det ble så enstemmig vedtatt at Petter Pedersen blir oppført som livsvarig medlem i BIL, og likeså at Per E. Pettersen skal skl gå gratis på alle lagets tilstellinger for ettertiden.

BIL`s medlemsfest

Det ble besluttet at BIL også i år skal holde sin tradisjonelle høstfest. Andr. Lied ble valgt til formann for festkomiteen. Varaman. Knut Nilsen. Som festkomite ble valgt Gunnar Johansen, Oddvar Myklebust, Gunnar Roksvåg, Arthur Frantzen, Lodvar Larsen, Petter K. Pettersen, Liv Igesund, Janny Hopen, Norun Roksvåg, Bjørg Leikanger og Grete Solbakk.

Møteboka ble så opplest.

Møtet slutt Elias Hansen (sekr.)Styremøte 23.oktober 1953

23. oktober ble det holdt styremøte i BIL på kontoret til Gerh. Voldnes A/S. Tilstede var Finn Voldnes, Harald Botn, Elias Hansen, Ingvar Sommerseth og John Ertesvåg. Samt Peder Worren og Kåre Botn av det gamle styret.

Det ble sendt søknad til statens Ungdoms- og Idrettskontor om stønad til av tippemidlene, samt redgjørelse om hva som er gjort på bana i år, og hva som til for å få den godkjent for 1.div. kamper. Det forelå et tilbud fra T:H:O:, Bergen , om å gå sammen om et lignende tivoliarrangement som sist vinter. Dette ble avslått, da vi i år har fått løyve til drive tivoli sammen med Bergsøy Skytterlag.

Det ble referert et skriv frå herrer Pedersen og Østensen, Ålesund, som kom med tilbud om å drive tivoli kommende sildesesong. De var villige til å betale kr. 1.200,- pr.uke. spilletid var ikke nevnt. Det ble da besluttet å skrive til tivolieier Vangsnes, Haugesund, som var her sist vinter, at dersom han var villig til å tilby det samme, kr. 1.200,- pr. uke , med en spilletid på minst 7 uker , så var vi villig til å samarbeide med ham.

Til slutt ble det utferdiget en søknad til Sunnmøre Kredittbank A/S om et gjeldsbrevlån på kr. 2.000,- mot kausjon av Finn Voldnes, Arthur Frantzen og Knut Nilsen. Møtet slutt

Elias Hansen (sekr.)Styremøte 5.november 1953

5.november ble det holdt styremøte i BIL hos Elias Hansen. Til stede var av styret Harald Botn, Elias Hansen og Jon Ertesvåg samt Nic Rånes og Karl Paulsen som var varamann.

Sak 1: Søknad om marknad.

Det ble skrevet søknad til lensmannen i Herøy om løyve til å drive marknad i tre dagar i slutten av november eller først i desember. Det ble dessuten besluttet å snakke med husstyret for Bergshall om leie av Bergshall til marknad, og med Arthur Frantzen om ordning av programmet.

Sak 2 : Tivoliarrangement for framtida:

Det ble diskutert fram og attande om vi for framtida skulle få sammen med et par-tre andre lag på øya, og drive tivoli for egen regning. Det ble besluttet å undersøke om styret i Bergsøy skytterlag, Sanitetsforningen og husmorlaget om de var interesserte i et slikt samarbeid. Formannen og Elias Hansen ble valt til å ta seg av dette.

Sak nr 3: Det forelå et tilbud fra Charles Wolf, Oslo, over billige fotballtrøyer, kr 10, - pr. stk.

Da laget bør ha 2 sett drakter, ble det besluttet å bestille 1 sett trøyer - mellomblå med hvit besetning (event. Lys marine med hvit besetning - fra nevnte firma.

Møte slutt. Jon Ertesvåg (sekr), Harald Botn (nestf.), Elias Hansen, Nikolai Raanes, Karl Paulsen.Årsmøte 20.oktober 1954

Onsdag 20.oktober ble det holdt årsmøte på Høgtun. Møtet var tillyst i Vestlandsnytt og ved oppslag. Det var ca 50 medlemmer til stede.

Formannen begynte møtet med å ønske de tilstedeværende velkommen, og las deretter opp årsmeldinga. Kassereren, Elias Hansen, las opp rekneskapen. N.H.Lied etterlyste Egil Likangers framragende resultater under kretsmesterskapet for gutter i årsberetningen. Ellers ble årsberetning og regnskap godkjent uten merknader. En gikk så til valg av nytt syre. Ingv. Sommerseth sa bestemt fra seg gjenvalg. Styret fikk denne sammensetningen:

Finn voldnes , form. gj.v. Harald Botn, n.form. gj.v. Elias Hansen, kasserer, gjv. Jon Ertesvåg sekr. gjv. Nic. Rånes, styremedlem.

Varamenn: Karl Paulsen, Peder Worren og Paul Zahl.

Revisorer: Elias A. Røren og Petter Sperre.

Instruktører i fotball: Jon Ertesvåg, Petter Sperre og Peder WorrenOversikt Album

Scanningar/PDF


SNARVEIER


Bergsøy Møtebok 1944


Bergsøy Medlemsbok 1944 - 1956/57


Nils Lied Boka 1952/53-1955/56


Fotballboka 1952/53-1968 - Lag/Tabeller


Styremøter Handball 1968-1975


Fotballbok lag og tabeller 1969/1970


Handball Protokoller 1978-1985
ADS