Fakta om vår heimeside:
Om heimesida Historikk.com


Nettadressen Historikk.com ble lansert i 2016.

Tilbake i 2002 opprettet jeg nettsiden som senere ble kjent som Bergsoy.com, og denne drev jeg frem til rundt 2009. På denne tiden hadde Bergsoy.com blitt godt kjent både lokalt og utenfor Sunnmøre sine grenser - blant annet for sin satsing på historikken. Målet var å samle så mye historikk - og så mange kampreferat som mulig. At en endelig kunne få en viss kontroll på adelskalender, og statistikker som en var usikker på.

Da Bergsøy tok over heimesida virket dette arbeidet å stoppe opp. Når det snart var gått 10 år uten at noe har blitt tatt vare på - var det kanskje på tide å gjere ett nytt forsøk. Kampreferat. Adelskalender. Meritter. Årets spillere. Årets toppscårere. Det må noteres ned før det er gløymt, og historikk.com ser eg for meg kan være plassen for å samle alt.

Samtidig er dette bare en liten del. Bergsøy historikken vil jeg fortsette med å prøve å fullføre så godt det lar seg gjere, men planene mine med historikk.com er at Bergsøy bare skal være en del av denne hjemmesiden. Hvordan dette vil utvikle seg etterkvart får en berre sjå. Jeg er historikkintressert, lokalhistorikk, utvikling og slektsgransking.

Bergsoy.com: Utviklinga fra starten 2002

Bergsøy Fotball Heimeside kom igang 1.oktober 2002.


Drakt 2002


Supporter


Supporter


Bergsøyhue


Kamera 1


Kamera 2


En relativt enkel og simpel side, med en toppramme, venstreramme og hovedramme. Den første nyheten Bergsøysida kom med var at A-laget hadde fått nye blå reservedrakter.

Trykk her for bilde av den første heimesida (Bergsøyverson 1.0)

Gå tilbake i tid: Bergsoy.com 1.oktober 2002. |

Trykk her for bilde av Bergsøyverson 2.0
Trykk her for bilde av Bergsøyverson 2.3
Trykk her for bilde av Bergsøyverson 2.5
Trykk her for bilde av Bergsøyverson 6.5
Trykk her for bilde av Bergsøyverson 7.5
Trykk her for bilde av Bergsøyverson 8.5
Trykk her for bilde av Bergsøyverson 9.0
Trykk her for anna bilde av Bergsøyverson 9.0
Trykk her for bilde av Bergsøyverson 10.2
Trykk her for bilde av Bergsøyverson 10.5
Trykk her for bilde av Bergsøyverson 11.0Mimrehjørnet - Heimesida blir verdsattSportsweb.as har hatt god omtale av Bergsoy.com. |
Fotballen.no plasserte Bergsoy.com på en 12.plass under kåringa Topp100 i 2004. |
Fotballen.no plasserte Bergsoy.com på en 8.plass under kåringa Topp100 i 2005. |
Fotballen.no plasserte Bergsoy.com på en 22.plass under kåringa Topp100 i 2006. |
Vestlandsnytt hadde dette intervjuet med Webmaster SHK i 2005. |
Sunnmørsposten: Bergsoy.com har Historisk sus |

Årsrapport 2004: Trykk her. |
Årsrapport 2005: Trykk her. |


Den videre utviklingen
Utviklingen fortsatte i stor fart etter 1.oktober 2002, da målet var å få siden til å bli så særiøs som mulig. Nye topper og menyer ble prøvd ut nesten daglig, og gjestane på sida var til god hjelp om kva som fungerte og kva som måtte dompast. Nederst på denne siden finner du en utviklingsoversikt der kvar verson av Bergsøysida har et tall som definerer størrelsen på forandringane som har skjedd. Den første siden som kom opp er Bergsøyverson 1.0, mens den nåværende blir kalla Bergsøyverson 10.5 (Se detaljer og info lengre nede på siden)

Bergsøymaskot Bergsøy Fotball Heimeside har gjort store framskritt fra dei første tidlige versonane som kom på nett. Mange mål er oppnådd tidligare enn forhåpa, mens det strekkes fortsatt etter å tilfredsstille andre mål. I november 2004 fekk BFH en maskot (bildet). Denne ble plassert på forskjellige område i toppmenyen. Dei fleste heimesider bør ha et slags kjennemerke, og BFH's maskot er et slikt kjennemerke vi håper å utvikle videre.


Heimesida idag
Dagens Bergsøy Fotball Heimeside er oppbygd av PHP-filer, istadenfor dei tidligare HTML filene. Det er ikkje lett å forklare forskjellen, men det var en god utvikling som tok sin tid å gjennomføre. Likevel var det mest langdryge arbeidet å forvandle heimesida ifrå dei tidligare rammene (såkalla frames). Vår heimeside idag er bygt opp mer moderne enn ved den gamle frames-metoden, noe som gir oss gode muligheter til videre utvikling også. Sida er idag sentrert på skjermen i motsetning til utstrekt som den var før. Tidligare kunne sida sjå dårlig ut i stor oppløsning, no er vi kvitt det problemet.

Det er mye vi kan si om vår heimeside. Først og fremst er dette et frivillig arbeid, en hobby. Men det blir likevel tatt seriøst, og ønsket er å hevde seg blant landets beste fotballsider som ofte har mange til å oppdatere seg. BFH har en webmaster, som har alt ansvaret med unntak av sidene vi kaller lagnyheter.

Viktige steg vi har tatt

 • Å ha ei adresse å forholde seg til. 1.August 2003 ble adressen forandra fra den lange www.home.no/bergsoy/ til www.bergsoy.com. Bergsøy si offisielle side har adressen www.bergsoy.no. Dermed burde Bergsøy IL være lett å finne på nett.

 • Det er mye informsasjon på BFH. Den intern søkefunksjonen var fin å få.

  Inspirasjon

  En god del av det du ser på Bergsøy Fotball Heimeside (BFH) er inspirert etter andre sine gode fotballsider. Mye har blitt utprøvd, utviklet seg til å få et Bergsøypreg. Likevel er målet ikkje å kopiere andre sider, men å utvikle ideer vidare til å bli unike for Bergsøy.

  BFH oppjusteringar
  Versjon Dato Oppgradering
  1.0
  01.10.02
  De første sidene kom på plass.
  2.0
  15.11.02
  Fekk ny topp, ny hovedside, nye spillerinfoer etc.
  2.1
  05.12.02
  Fekk inn et nytt menysystem.
  2.2
  16.12.02
  Siden ble mer oversiktlig, og ny meny.
  2.3
  12.01.03
  Siden fekk en stiligere topp
  2.4
  11.03.03
  Siden fekk en røffere meny.
  2.5
  24.04.03
  Siden fekk en ny topp, og det ble forandringer på meny-looken.
  3.0
  01.08.03
  Siden fekk en ny adresse, www.bergsoy.com.
  4.0
  Sept.03
  Nytt alt! Menyer, topp, hovedside, mer stoff, mer bilder.
  4.5
  Okt.03
  Ny meny, hovedside, look og anna.
  5.0
  13.01.04
  Ny flash topp i www.fjøra.no look.
  5.2
  Febr.04
  Toppen forbedret, ny meny på venstresiden, forandringer på hovedsiden, arkiv for nyheter kom endelig på plass, ex-bil spillere kom på plass, oppussing av sider.
  6.0
  18.02.04
  Bergsøysida har kun adressa www.bergsoy.com, skifta plass på internett og utvida webhotellet frå 20 megabyte til 125 megabyte. Forlater dermed home.no si gratistjeneste og går over hos www.web10.nu/ sine tjenester som er ganske billige. Ei ny tid har starta.
  6.5
  Juni.04
  Bergsøy Fotball Heimeside har gradvis utviklet seg videre. Nytt forum, ny online-teller, feilfritt innloggings-system og forbedret kampreferat og kvalitet på bilder er bare noke av det som har skjedd.
  7.0
  01.10.04
  Bergsøy Fotball Heimeside har på ny tatt nye steg videre, og på 2års dagen til heimesida gjør den seg derfor fortent til å bli kalla BFH verson 7.0.
  Ikkje minst har søkefunksjonen internt på BFH vår herlig å få på plass. Videre har vi eksperimentert med Bergsøy Chat, og lar denne funksjonen stå videre. Vi har utviklet kampreferata videre, diverse andre sider har fått en oppussing, og vi har fått nytt digitalkamera som gir bedre bilder.
  7.5
  01.02.05
  Heimesida tek stadig nye skritt den rette vegen. Sakte men sikkert blir det meste forbedra, og no er vi klare til å kalle dagens heimeside for 7.5. Hovedsida har gjennomgått en oppussing der høgremargen er heilt ny. Lagsider har blitt forbedra. Kampreferat er utbedra. Ny gjestebok er på plass, og dermed er BFH 100% uavhengig av andre. Ny spel og testar side. Ny konkurranse side. Og store forbedringar med bedre sider for multimedia, god samleside for alle Bergsøy-kampreferat, og bedre side for Bergsøy plasseringar for å nemne noke.
  8.5
  28.02.05
  Vi har økt BFH versonen med 1.0 og det viser at forandringa er stor. Heile heimesida, alle sidene, har blitt forandra for å bli tilpassa det nye designet. Toppmenyen følgte oss vidare, men vi har kvitta oss med frames - og dermed er hovedmenyen til venstre og botnrammen borte. Omtrent alle filene ligg nå i samme mappe, mot tidligare rydda i mange mapper. Å sortere dette slik at alt likevel skulle fungere, har vore en vanskelig jobb. Og denne jobben vil nok fortsette frammover til vi er sikker på at alt fungerar slik det skal. Håpet er at alt er på plass i tid til seriestart.
  9.0
  11.09.05
  Det har vært en lang tid siden forge oppgradering av vår Bergsøyversjon, men det betyr ikkje at heimesida har stått stille. Forge oppdatering var stor, og nå er vi sikre på at alt er som det skal være. Sidan februar har heimesida hatt stor utvikling på mange felt - og det har toppa seg siste ukene med ny hovedmeny i venstremargen og ny stil på høgremargen. Vidare har vi denne helga jobba hardt for å få alle tabellane i historikken fargerike slik dei skal være. Vi har retta på mange sider, og vi har så seint som idag fått inn fleire nye viktige sider. Tabloidsiden håpes å være en god utvikling av heimesida. Profilsiden likeså. Elles har kampreferata, bilda og størrelsane på reportasjene siste halvåret våre veldig tilfredsstillande ilag med økningen av videoar på vår multimedia-side. Vi føler BFH går den rette vegen, og snart feirar vi 3.år.
  10.0
  06.03.06
  Ei enorm forandring, og nok et stort designskifte for vår heimeside. Grunna stor designforandring så er det lite av den store mengden innhold som er på plass ennå, alt må tilpassast det nye designet. Dette blir nok den aller siste store designforandringa. Vi benytter no heile breidda på skjermen, noko som gir besøkande et bedre inntrykk, gjer sida meir oversiktlig, og som tillater oss en bedre bruk av bilder.
  10.2
  14.07.06
  Det har skjedd litt av kvart den siste tida, og vi tar sakte framsteg. Vi har ennå en del å gå på å gjennopprette og få tilbake reportasjene og historikken frå før vårt store designskifte, men vi har fått på plass mykje anna av det viktige. Idag skjedde det gode forandringar på hovedsida som vil kunne bedre oppdateringsfrekvensen, og som også var bedre visuellt. Mer info, "siste video" og en ny info-rubrikk var noko av forandringane.
  10.5
  01.01.07
  Forandringane har ikkje skjedd idag, men over periode frå 14.07.06 og fram til idag. Menyen har blitt rød, for å passe bedre inn i heilheita. Historikken har kome på plass under eigen meny. På framsida har det skjedd nokre justeringar på design, med blant anna en fin flash-bildeframvisar. Ei eiga inforute oppe til høgre er lagt på plass for å gi rask og enkel informasjon av dei siste nyhetene.
  11.0
  18.02.09
  Det er rart korr tida flyg. Heimesida var Steffen.com mens siste halvåret har arbeidet vore i å gjere heimesida meir til brukarane si side. Mange forandringar har skjedd, men for hovedsida har det gått mykje i å utnytte nyhetsprogrammet Cutenews, få brukarane sine nyheter mer synlig på framsida slik at sida ikkje er avhengig av mine oppdateringar. Idag kom også ny gjestebok på plass, dermed er det duka for ei ny tidsepoke der brukarane må være registrert med brukernamn og passord for å skrive i gjesteboka. Også dette vil kanskje gi meg mindre arbeid med å slette tullemeldingar. Sjå versjonbilde 11.0 for dokumentasjon på framsida. Siste året har mange nye lag også blitt lagt til, mange nye skribentar har kome til, og Bergsoy.com er no ei god side for KLUBBEN, ikkje berre for spessielt intresserte.
  


 • 1415 Kampreferat  Kampreferat info


  Kampreferat som inneholder bilder


  Godt kampreferat uten bilder

  (Tom)
  Lite info i kampreferat